Ana Menü
   ANA SAYFA

   İLETİŞİM

   SİTEDE ARA

   SİTEYİ ÖNER

   BASIN BÜROSU

   ŞEHİTLER ALBUMÜ
Bir Ayet - Bir Hadis
Bir Ayet:
Eger Allah insanlara, hayri çarçabuk istedikleri gibi serri de acele verseydi, elbette onlarin ecelleri bitirilmis olurdu. Fakat bize kavusmayi beklemeyenleri biz, azginliklari içinde bocalar bir halde (kendi baslarina) birakiriz. Yunus/11

Bir Hadis:
Allah bir kuluna hayır murâd ederse onun gönlüne zenginlik ve kalbine takvâ verir.Bir kuluna da ?e dilediği vakit fakirliği iki gözünün önüne getirir.
En Son Eklenenler
Hizbullah Cemaati...

Hizbullah Cemaati...

Hizbullah Cemaati...

HİZBULLAH REHBERİ...

Hizbullah Rehberi...

Hizbullah Cemaati...

Hizbullah Cemaati...

ŞEHADETİNİN 23. Y...

HİZBULLAH CEMAATİ...

HİZBULLAH CEMAATİ...

HİZBULLAH CEMAATİ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

ŞEHADETİNİN 22. Y...

Hizbullah Cemaati...

MUHTEREM EDİP GÜM...

MUHTEREM EDİP GÜM...

ŞEHADETİNİN 21. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

YENİ ZELANDA’DAKİ...

ŞEHADETİNİN 19. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

ŞEHADETİNİN 18. Y...

HİZBULLAH BASIN B...

SAYIN BAGASİ'YE SEÇİMİ VE KÜRDİSTAN'DAKİ SON GELİŞMELERİ SORDUK

–Türkiye çok çekişmeli ve kritik bir genel seçim sürecine girmiş bulunmaktadır. Önce bu konudaki genel değerlendirmelerinizi almak istiyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim.

Alemlerin yaratıcısına sonsuz hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa’ya, aline, ashabına ve kıyamete kadar yolunu sürdürenlere salat ve selam olsun.

Sorunuza gelince;

İslam’ın hakim olmadığı yani yasamanın kaynağının Kuran ve İslami naslar olmadığı sistemlerde gerçek adaletin tesis edilmesi mümkün değildir. Nitekim böylesi beşeri sistemlerde toplumsal hayatın tüm alanlarında zülüm ve adaletsizlik örneklerini görmek mümkündür. Sistemin yapısından kaynaklanan bu durum kendisini siyaset, ekonomi, sosyal, ahlak, eğitim ve sağlık gibi toplumsal yaşamın her alanında gösterdiği gibi seçim ve siyasi temsiliyet alanında da göstermektedir.

Rejimin kuruluşundan günümüze kadar hiçbir dönemde Türkiye’de gerçek anlamda siyasi temsiliyeti sağlayan bir seçim gerçekleşmemiştir. Aynı şekilde eşit şartlarda siyasi mücadele ve adil bir rekabet de olmamıştır. Dolayısıyla hiçbir zaman toplumun tüm kesimlerinin iradesi seçim sonuçlarına yansımamıştır.

Liberal Kapitalist seküler sistemin yapısı gereği siyasi, askeri ve ekonomik güç kimin elindeyse kendileri avantajlı çıkacak şekilde kanuni düzenlemeler yapılmış ve her zaman müstekbirlerin çıkarına olacak şekilde uygulamalara şahit olmuşuz.

–Bunu biraz açar mısınız?

Yani söz konusu ettiğimiz bu müdahaleler sadece ülke içindeki güç odaklarıyla sınırlı kalmamış aynı şekilde uluslararası sistem de işe daima müdahil olmuştur. Zaten içerideki gelişmeler ve özellikle de siyasi gelişmeler sürekli uluslararası sistemin müdahalesine uğramış ve neticede onların isteğine göre işler dizayn edilmiştir. Türkiye dahil bir çok İslam ülkesinde sürekli dünya istikbarı ve emperyalist müdahalelere göre yönetim, siyaset ve ekonominin dizayn edildiği herkesin malumudur.

Uluslararası emperyalist ve Siyonist güç odakları ellerindeki medya ve sermayeyi kullanarak bilinen klasik seçim taktikleriyle istediklerini parlatma, öne çıkarma ve halka empoze etme, istemediklerini ise birçok kara propaganda ve şantaj yöntemiyle kötüleme, gözden düşürme ve etkisizleştirme operasyonları yürütmüşlerdir ve halen yürütmektedirler. Ümmet coğrafyasının ve bölge ülkelerinin yaşadığı hassas süreç göz önünde bulundurulunca, içinde bulunduğumuz seçim sürecinin geçmişe nazaran çok daha fazla emperyalist güç odaklarının müdahalesiyle yüz yüze bulunduğu çok açıktır. 

–Bu seçimde size göre nasıl bir proje uygulanmak isteniyor ki bununla istedikleri dizaynı yapsınlar?

Öyle görülüyor ki uluslararası güç odaklarının bu seçimdeki gözdesi ve tercihleri HDP’dir. Hayata geçirilmek istenen projenin Kürdistan ayağında HDP vardır. Bu seçimin diğer seçimlerden tek farkı belki budur. Dünya istikbarı HDP üzerinden geliştirdikleri projeyi özelde Kürdistan’da genelde ise tüm Türkiye’de hayata geçirmek istemektedirler. Böyle bir operasyon neticesinde ülkeyi ve siyaseti dizayn etmeyi amaçlamaktadırlar. Bu projenin önemine binaen bu anlamda önümüzdeki seçimler özellikle Kürd halkı ve tüm ülke için büyük önem arz etmektedir.

–Bu seçimde hem Diyarbakır hem de Batman’da Yezidi şahıslar aday gösterildi. Bu da beraberinde bazı tartışmaları getirdi. Müslüman toplum içindeki gayri Müslim azınlıkların varlığı ve bunlarla ilişkiler konusunda sizin görüşünüz nedir, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kürdlerin İslam’ı kabulü ve Kürdistan’ın İslamlaşmasından günümüze kadar hemen hemen her dönemde gayrimüslim azınlıklar bu topraklarda var olmuştur. Aynı şekilde farklı kavimlerden birçok etnik unsur da kendine has dil, kültür ve diğer farklılıklarıyla beraber günümüze kadar bu topraklarda varlığını sürdürmüştür.

Bu dini ve etnik azınlıkların; Müslümanlar ve İslami ölçüleri esas alan idareciler tarafından mal, can, namus ve din emniyeti sağlanmış ve bunlar, Müslüman toplumla iç içe ve barış içinde bugüne kadar yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Aynı zamanda Müslümanlarla onlar arasında çok iyi insani ilişkiler gelişmiştir. Bunlarla iyi komşuluk yapan, kirvelik yapan veya ticari ortaklıklar geliştiren çok sayıda Müslüman olmuştur. Bölgemiz insanlarının çoğu bu söylediklerimizin canlı şahidi olduğu gibi bir kısmı bu söylediklerimizi bilfiil yaşamışlardır.

Bu durum, İslam ve Müslümanların bu insanlara yaklaşımını göstermektedir. Bu insanların geçmişte yaşadığı bazı sorunlar olmuşsa veya günümüzde karşılaştıkları bazı sorunları varsa bile bu, İslam’dan ve Müslümanlardan kaynaklanan bir durum değil, aksine gayri İslami despot rejim ve yöneticilerden kaynaklanmıştır. Nitekim Müslüman toplumun da yaşadığı sorun ve haksızlıkların kaynağı ve sebebi bu gayri İslami zülüm rejimleridir.

–Azınlıkların temsiliyetini ve Yezidilerin aday gösterilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Günümüzde eğer bu toplulukların siyasi temsiliyeti isteniyorsa ve bunların mecliste olma talepleri varsa, bunun en doğru olan şekli, nüfuslarına göre belli sayıda milletvekili ile temsil edilmeleridir. Bu durumda bunlar kendi toplulukları içinde aday olur ve böylece kendi halkları tarafından seçilen insanlarla söz konusu temsiliyet sağlanmış olur.

Kahir ekseriyeti Müslüman olan Kürdistan halkının temsiliyeti adına Yezidi, Hristiyan veya diğer dini azınlık mensuplarının listelerin birinci sırasında aday gösterilmesi tam bir aymazlıktır. Sadece birkaç köyden ibaret olan Yezidi topluluğundan bireylerin Batman ve Diyarbakır gibi Kürdistan’ın önemli merkezlerinde ön sıralarda aday gösterilmeleri Müslüman Kürd halkına hakaret olduğu gibi İslam ve Müslümanları önemsememektir. Kürdistan’da Yezidi veya Hıristiyan azınlığa mensup bireylerin, Müslümanların oylarıyla seçilmeleri ve Müslümanları temsil etmeleri son derece yanlıştır ve temsiliyetle bir alakası yoktur. Bu durumu hiçbir Kürdün kabul etmesi ve sineye çekmesi mümkün değildir. Korku ve baskılardan dolayı sesini çıkaramıyorsa bile biz inanıyoruz ki Müslüman Kürd halkı bu durumdan rahatsızdır ve buna razı değildir.

–Sizce bunun altında yatan sebep nedir, neden bu şekilde yapılıyor?

Bu hal ve yaşanan olaylar, normal ve tabii bir şekilde gelişen durumlar değildir. Aksine, bir proje dahilinde gelişmekte ve hayata geçirilmesi için büyük bir çaba gösterilmektedir. Malum şer güçlerinin geliştirdiği ve başarıya ulaşması için azami gayret sarf ettiği bu projenin hedefi, Kürd halkını değerlerinden, inancından ve İslam’la bütünleşmiş kültür ve geleneklerinden uzaklaştırmaktır. Bu projenin Kürdistan’daki taşeronu ve uygulayıcısı da HDP/PKK’dir. Bunlar, gayri İslami, toplumun bünyesine aykırı, hastalıklı ve sapkın yaşam biçimlerini; “özgürlük ve farklılıkların temsili” adıyla kamufle ederek Kürd halkına dayatmakla kalmayıp Kürdlerin oylarıyla bu ifsadı meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar. Hile ve tuzaklarla bu durumu topluma empoze etmekte ve sanki çok normal bir durummuş gibi toplumu buna alıştırmaya çalışmaktadırlar. Ancak Kürd toplumu ve Kürdistan halkı bunu kabul etmeyecek ve bu projeleri akamete uğratacaktır inşaallah.

–HDP’nin sahip olduğu zihniyet ve dine bakışı bilinmesine rağmen dindar olarak bilinen bazı kişiler de bu partide aday oldu. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?

Marksist, Leninist, Stalinist ideoloji temelinde şekillenen, kurulduğu günden beri bu ideolojik ve düşünsel alt yapı ve dünya görüşüne göre hareket ettiği bilinen PKK’ye ve bu düşünceyi bilerek kabul eden insanlara söyleyecek fazla bir sözümüz yoktur. Çünkü onlar kendi inanç, düşünce ve dünya görüşlerinin gereğini yapmaktadırlar. Ancak şu anda bunların koltuk değneği durumunda olan, ifsat ve gayri İslami şeylerin toplumda revaç bulmasına direkt veya endirekt katkı sunan sözde İslamcı, başörtüsü mağduru, müftü, molla ve sözde dindar bazı isim ve çehrelerle bu yapı içinde yer alan ve bunlara İslam adına destek sunan insanlara söyleyecek çok sözümüz vardır.

Bu insanlar, bu tavır ve eylemlerini hiçbir şekilde İslam’a dayandıramaz ve bu iş için kendilerine İslami dayanak bulamazlar. Bu ifsat projelerine alet olmaları alınlarında kalacak bir kara lekedir. Hiç bir bahane ve gerekçe, alınlarındaki bu lekeyi temizleyemez. Bu yapılardan ve bu çirkeflikleri icra eden kurumlardan beri olduklarını ilan ederek ancak bu lekeyi silebilirler. Bunu yapmadıkları müddetçe Müslüman halk ve tarih önünde suçlu duruma düşecek, Müslümanlar bunları unutmayacak ve affetmeyecektir.

Bir diğer mesele ise; PKK ile geçmişten gelen tüm meselelerimiz halen orta yerde duruyorken ve çözüme kavuşturulmamışken, bu yetmiyormuş gibi bunlara ilaveten 6–8 Ekim şehitlerimizin kanı halen kurumamış ve katillerin suratlarında duruyorken hangi gerekçe ile olursa olsun İslami kisveyle o cephede yer alanları ve yaptıklarını hoş karşılamaz ve görmezlikten gelemeyiz.

İzzet Allah’ın, Resul’ünün ve Mü’minlerindir. Bunların dışında başka yerde izzet, onur ve ikbal arayanların sonu zillet ve onursuzluktur. Herkes bunu çok iyi bilsin ki ilahi vaat gereği bu tipler iki dünyada da hüsrana uğrayanlardan olacaklardır.

–Daha önce PKK’ye uzak durduğu ve hatta çatışmalı olduğu bilinen bazı belirgin aşiret ve ailelerin bu gün PKK’ye yaklaşmaları hakkında ne dersiniz?

Bazı belirgin aşiret ve ailelerin ya baskı ve şantajlar sonucu veya siyasi, dünyevi ikbal ve çıkarları için düne kadar çatışmalı oldukları HDP/PKK cenahına yaklaşmalarını, ilhaklarını ve bunu gösterişli merasimlerle yaptıklarını görüyoruz. Hangi amaç, hedef ve gerekçeler sonucu bu noktaya gelmiş olurlarsa olsunlar biz bunu bir çöküntü ve zillet olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki bunlar kendi aileleri ve aşiretleri içinde bile yalnızlaşacak ve geçmişte yaşadıkları çatışmalar sonucu ağır bedeller ödeyen kendi aile ve aşiret fertleri tarafından, içine girdikleri bu ihanetleri kabul görmeyecektir.

–Bu aşiret, aile veya şahıslara bir mesajınız olacak mı?

Devlet ve PKK’nın yanlış politika, baskı ve zorlamaları neticesinde can güvenliği endişesi veya dünyevi başka gerekçelerle devlete veya PKK’ye yaklaşmış olan tüm aile, kabile ve aşiretlere çağrıda bulunuyoruz. Baskı ve şantajlarına boyun eğmeyin. Eğer gerçekten onurlu bir şekilde yaşamak istiyorsanız, hem dünya ve hem de ahiretinizin heba olmasını istemiyorsanız, zillet ve teslimiyeti tercih etmeyin. Eğer Hizbullah’a yanaşır ve yardım talep ederseniz İslam adaleti çerçevesinde ve imkanları nispetinde size gerekli desteği sunacaktır.

–Toplumda, özellikle de Kürdistan’da sosyal dokuda meydana gelen değişim, dönüşüm, ahlaki yozlaşma, suçların artması ve güvensizlik ortamının oluşması hakkında ne dersiniz?

Hükümetin yanlış politikaları, oportünist ve seçim endeksli yaklaşımları, çözüm sürecinde uyguladığı yanlış yol ve yöntemler, Kürd halkının İslami ve insani haklarını PKK’ye ve yürütülen görüşmelere endekslemesi, değerlerin yozlaşması ve dünyevileşmeyi teşvik, liberal bir hayat anlayışını dayatma gibi bir çok yanlış uygulama da Kürd halkına karşı yürütülen bu ifsat projelerine ortam hazırlamakta ve katkı sunmaktadır.

–Bu gelişmeler hususunda Kürdistan halkına bir mesajınız veya bir çağrınız olacak mı?

Kürdistan’daki gelişmeler basit bir seçim ve siyasi rekabetten öte, bir halkın tüm yönleriyle geleceğinin şekilleneceği ve uzun yıllara sarkan bir projenin hayata geçirilme mücadelesidir. Bu açıdan bakılınca tüm Müslümanların ve tüm Kürdistanlıların ağır bir vebal ve sorumluluk altında olduğu, önemli bir tarihi süreçten geçildiği görülecektir. Buna karşı her kesin dikkatli ve bilinçli hareket etmesi, tavır takınması ve saflarını doğru belirlemesi gerekmektedir. Bugün bu görev ve sorumlulukların bilincine varılmazsa yarın çok geç olabilir.

Bu anlamda halkımızın tüm kesimlerinin çok cesur ve kararlı davranmasını, iradesini ve tavrını hiçbir baskı, tehdit ve şantaja boyun eğmeden ortaya koymasını istiyor ve bekliyoruz. Bu münasebetle herkese çağrıda bulunuyor ve diyoruz ki, özgür iradenizi ve siyasi tercihinizi ortaya koyduğunuz veya koyacağınız için size yapılacak baskı, tehdit ve sindirmeleri Hizbullah Cemaatine iletin. Allah’ın izniyle güç ve imkânları nispetinde Hizbullah Cemaati size yardım edecek, sizi zalim ve despotlara ezdirmeyecektir.

–Son olarak neler söyleyeceksiniz?

Biz bunları durup durduğu yerde, sebepsiz ve gerekçesiz şekilde veya bir seçim taktiği icabı söylemiyoruz. Sessiz bir şekilde yürütülen gizli görüşme ve pazarlıkları ve bölge genelinde birey, aile, aşiret ve köyler üzerinde uygulanan baskı, zorlama, tehdit, şantaj, maddi vaat ve alış verişleri çok iyi bildiğimiz ve gelişmeleri net olarak gördüğümüz için halkımızı bilgilendirmek ve tehlikeli gelişmelere karşı uyarmak amacıyla söylüyoruz. Rabbimizden dileğimiz tüm şeytani plan ve projeleri görecek ve sezecek şekilde Müslüman halkımıza feraset ve basiret lütfetmesi, İslam düşmanlarının geliştirmek istedikleri tehlike, bela ve musibetlerden halkımızı korumasıdır.

Bu vesileyle başta şehit, tutuklu ve muhacir aileleri olmak üzere tüm kardeşlerimizi ve dostları saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Kendilerine dua ediyor hayırlı dualarını diliyorum.

–Bize zaman ayırdığınız ve sorularımızı cevaplandırdığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu imkanı verdiğiniz için ben de teşekkür ediyor, hayırlı çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Diger Basliklar
   SAYIN BAGASİ'YE SEÇİMİ VE KÜRDİSTAN'DAKİ SON GELİŞMELERİ SORDUK
   SAYIN BAGASİ, SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ
   HİZBULLAH CEMAATİ YÖNETİCİLERİNDEN SAYIN İSA BAGASİ İLE RÖPORTAJ
   CEMAAT REHBER'İ MUHTEREM EDİP GÜMÜŞ İLE RÖPORTAJ
   KUTLU DOĞUM VE SEÇİM SÜRECİ
   BASINA VE KAMUOYUNA [YAPILAN PROVOKASYONLARA DİKKAT]
   HİZBULLAH VE CAMİLER
   BU HUKUKSUZLUK KABUL EDİLEMEZ
   ŞEHİT REHBERİ ŞEHADETİNİN 11. YILINDA HAYIRLA YÂD EDİYORUZ.
   KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN
   HİZBULLAH İFTİRALARDAN BERİDİR
   İNNA LİLLAH WE İNNA İLEYHİ RACİUN
   MUSTAZAF-DER'İN KAPATILMASI REJİMİN TAHAMMÜLSÜZLÜK ÖRNEĞİDİR
   KAMUOYU DİKKATİNE!
   Ş. REHBERİ ŞEHADETİNİN 10. YILINDA RAHMETLE ANIYORUZ
   KURBAN VEREREK HEM İBADETİNİZİ YERİNE GETİRİN HEM DE FAKİRLERİ SEVİNDİRİN
   BU VAHDETE VURULAN BİR DARBEDİR
   RAMAZAN-I ŞERİFİNİZİ TEBRİK EDERİZ
   EDİTÖRDEN
   İSLAM DAVASI DİK DURMAYI GEREKTİRİR
İlan ve Mesajlar
 
 
 
Şehid Rehber
Şehidlerin Hayatı
Savunmalar
Manifesto


K. Dilinden Hizbullah


Anasayfa | Videolar | Arama | Siteyi Öner | Mobil | İletişim | Yukarı Git