Ana Menü
   ANA SAYFA

   İLETİŞİM

   SİTEDE ARA

   SİTEYİ ÖNER

   BASIN BÜROSU

   ŞEHİTLER ALBUMÜ
Bir Ayet - Bir Hadis
Bir Ayet:
Allah ve Resûlü bir ise hüküm verdigi zaman, inanmis bir erkek ve kadina o isi kendi isteklerine göre seçme hakki yoktur. Her kim Allah ve Resûlüne karsi gelirse, apaçik bir sapikliga düsmüs olur. Ahzap/36

Bir Hadis:
Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.
En Son Eklenenler
Hizbullah Cemaati...

Cemaati Rehberi M...

Hizbullah Cemaati...

Hizbullah Cemaati...

HİZBULLAH REHBERİ...

Hizbullah Rehberi...

Hizbullah Cemaati...

Hizbullah Cemaati...

ŞEHADETİNİN 23. Y...

HİZBULLAH CEMAATİ...

HİZBULLAH CEMAATİ...

HİZBULLAH CEMAATİ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

ŞEHADETİNİN 22. Y...

Hizbullah Cemaati...

MUHTEREM EDİP GÜM...

MUHTEREM EDİP GÜM...

ŞEHADETİNİN 21. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

YENİ ZELANDA’DAKİ...

ŞEHADETİNİN 19. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

ŞEHADETİNİN 18. Y...

HİZBULLAH VE CAMİLER

Allah’ın adıyla!

03 Şubat 2011 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Bilkent Otel’de Ankara’nın basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelerek kendisine yöneltilen sorulara cevaplar vermiş ve Hizbullah Cemaatinin cami faaliyetleriyle ilgili; “Biz yeni bir heyet olarak konunun üzerinde çalışıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, özellikle din hizmetleri yürüten insanlara yönelik tehditkar konuşmak, o hizmetlere yanlış alternatifler hazırlamak kabul edilemez” demişti.

Bu, yanlış bilgiden kaynaklanan talihsiz bir açıklama olmuştur.

Bu gün toplumun ön sıralarında bulunan, okumuş ve aydın bilinen nice bireyler vardır ki; toplumdaki birçok kesim ve cereyan etmiş pek çok hadise hakkında yanlış malumata sahiptirler ve dolayısıyla yanılgı içerisindedirler.

Hizbullah Cemaati ve faaliyetleri bunlardan bir tanesi, belki de en başta gelenidir. Çünkü resmi olsun, gayri resmi olsun İslam düşmanı bütün kesimler, Hizbullah’a karşı tüm güç ve imkanlarını kullanarak aleyhinde anti propaganda yaptılar, karaladılar, kötülediler, olduğu gibi değil, görülmesini istedikleri gibi göstermeye çalıştılar, çalışmaktadırlar.

Hizbullah hakkında yanılgı içinde bulunanlar, onun cami hakkındaki yaklaşım ve çalışmaları hakkında da yanılgı içindedirler. Hizbullah; camilere hiçbir zaman itham edildiği şekliyle bakmamıştır. Aynı şekilde hiçbir zaman imamlara ve din hizmeti görenlere karşı tepkisel hareket etmemiştir. Aksine; Laik Kemalist Rejimin, kuruluşundan itibaren yasaklar ve engellemelerle ortadan kaldırdığı misyonuna ve asli fonksiyonuna camileri tekrar kavuşturmak için azami gayret sarf etmiştir.

Çünkü camiler, Müslümanlar için ibadet ve birliği sembolize eden merkezlerdir. Caminin İslam’da özel bir yeri ve konumu vardır. İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren tarih boyunca camiler, Müslümanların toplanma yerleri ve ibadetgahları, ilim ve idare merkezleri olmuştur. İslam toplumunun şekillenmesinde çatı görevini görmüştür. Bu çatı altında ilimler tedris edilmiş, önemli kararlar alınıp verilmiş, Müslümanlar bu çatı altında idare edilmişlerdir. Hem mabed olarak, hem yönetim merkezi olarak ve hem de ilim ve kültür merkezi olarak fonksiyon icra etmiştir. Peygamber (sav) Müslümanların camilere gerekli önemi vermelerine, cami ile sıkı irtibat halinde bulunmalarına, camiyi sosyal İslami aktivitelerinin merkezi haline getirmelerine, beş vakit namazlarını camide cemaatle kılmalarına, diğer zamanlarda da Kur’an okuyup okutmalarına ve ilim ve zikir meclisleri oluşturarak camiyi ihya etmelerine çok dikkat etmiş ve sürekli olarak bunlara teşvik etmiştir. Geçerli mazeretleri olmadan Müslümanların camiye gelmemelerini şiddetle menetmiştir.

Dolayısıyla Müslümanların, Allah’ın (cc) evleri konumundaki camilere karşı görev ve sorumlulukları vardır. Camileri, sahip çıkarak asli fonksiyonlarına kavuşturmaları ve ihya etmeleri gerekir.

Normalde halkının %99’u Müslüman olan bir ülkede, toplumun temel ortak ihtiyaçları gibi dini hizmetlerini de devletin görmesi ve bu açıdan gerek okullarda ve gerekse camilerde Kur’an ve İslami ilimleri yeterli düzeyde vermesi gerekirdi. Ancak laik Kemalist rejim, bırakın bunu yapmayı, kuruluşundan bu yana bu yöndeki hizmetleri hep yasaklama ve engelleme yoluna gitmiş, İslami müessese ve değerleri ortadan kaldırmaya çalışmış, sorumlulukla hareket eden duyarlı Müslümanların bu yöndeki gayret ve faaliyetlerini de suç kapsamında değerlendirerek cezalandırma yoluna gitmiştir.

Hiç kimsenin ve hiçbir otoritenin bunları engellemeye hakkı yoktur. Devlet eliyle bile olsa aleyhteki hüküm ve uygulamalar, İslam’ın bu konudaki uygulamalarından daha öncelikli ve daha geçerli değildir. Onun için resmi ideolojinin ortaya koyduğu uygulamalar esas alınarak Müslümanlar suçlanamaz. İslam’ın uygulamalarına aykırı olan Hizbullah Cemaatinin cami faaliyetleri değil, laik rejimin takındığı tavır ve ortaya koyduğu uygulamalardır.

Hizbullah Cemaati; laik Kemalist rejimin bu zihniyetine, yasak ve engellemelerine rağmen zoru ve sıkıntıyı göze almış ve İslam dinine, değerlerine, kurum ve müesseselerine, dolayısıyla camilere, Kur’an hizmetine ve Müslüman halkın İslam’dan koparılmaya çalışılan evladına, gençliğine sahip çıkmaya çalışmıştır.

Hizbullah, cami faaliyetleri çerçevesinde;

İnsanları camiye davet etmiş, cemaatle namaz kılmalarını tavsiye etmiştir. Kendisi de buna öncülük etmiştir.

Başta gençler olmak üzere, Kur’an okumasını bilmeyenleri camiye davet etmiş, orada onlara ders vermiş ve Kur’an öğrenmelerini sağlamıştır.

Müslümanlar için Kur’an’dan sonraki kaynak olan Rasulullah’ın (sav) hayatını ve dolayısıyla sünnetini başta gençler olmak üzere camiye gelenlere sohbetlerde anlatmış ve öğrenmelerine çalışmıştır.

Camilerin bakım ve hizmetlerine yardım ve desteklerde bulunmuş, sahip çıkmaya çalışmıştır.

Cami imamı ve cemaatine hürmette kusur etmemiştir.

Gençlerin kahvehanelerden, kumar, uyuşturucu ve fuhuş mekanlarından kurtulup camilere alışmalarına ve böylece kötülüklerden kurtulup İslami ahlak kazanmalarına ve kurtuluşlarına çalışmıştır.

Ve bütün bunları, İslami sorumluluk gereği yapmıştır.

Elbette ki bu, sadece iman sahibi ihlaslı Müslümanları sevindirir. İslam düşmanı kimseleri ise öfkelendirir, telaşlandırır ve aleyhte harekete geçirir. Onun için Hizbullah’ın bu faaliyetlerine bilerek karşı çıkanlar ve kabul etmeyip engelleyenler, İslami faaliyetleri hazmedemeyenlerdir. İnsanların camiye, Kur’an’a ve gençlerin İslam’a yönelmelerini içlerine sindiremeyenlerdir. Bu nedenle bu yöndeki çaba ve faaliyetleri baltalamak için çeşitli şekillerde karalamalarda bulunur ve kötülemeye çalışlar. İslam ile alakası olmayanlar ve uzakta olup tanımayan, görmeyen ve bilmeyenlerin bir kısmı da maalesef olumsuz etkilenebilmektedirler. Ancak yapılan İslami hizmetler, insanları razı etmek için olmadığı gibi, Mü’min kullardan başkasının hoşnutluğu da beklenmez.

Netice itibariyle Camiler; Müslümanların toplanıp tanıştığı ve kaynaştığı sosyal dayanışma ve yardımlaşma yerleridir. Toplu halde omuz omuza verilip Alemlerin Rabbi huzurunda namaza durulduğu ibadet yerleridir. Topluca ellerin açılıp Allah’a (cc) kulluğun ve ihtiyaçların arz edildiği dua yerleridir. Rasulullah (sav) döneminden bu yana başta Kur’an ve hadis olmak üzere İslami ilimlerin tedris edildiği ilim yerleridir. Kısacası camiler, Müslümanların kutsal mekanlarıdır. Bütün bu özelliklerinden dolayı camiler Müslümanların vazgeçilmezleridir.

Bu yüzdendir ki Hizbullah, kimden olursa olsun, samimi olarak camilere sahip çıkma ve bu yöndeki tüm çaba ve faaliyetlere olumlu bakmakta ve elinden gelen desteği vermektedir. Yeter ki kutsal mekanlar olan camilerin, fonksiyonlarını icra etmelerine ve ihya olmalarına vesile olsun.

Bu cümleden olmak üzere Diyanetin, camilerde yaş ve zaman sınırı olmaksızın uygulamaya koyduğu Kur’an kursları ve diğer sosyal ve kültürel hizmetler, her ne kadar yetersiz ise de olumlu bir gelişmedir.

Camilerin her türlü baskı ve yasaklardan kurtularak asli fonksiyonunu icra edecek şekilde ihya olması temennisiyle Allah’a emanet olun.

HÜSEYNİ SEVDA EDİTÖRÜ

Diger Basliklar
   SAYIN BAGASİ'YE SEÇİMİ VE KÜRDİSTAN'DAKİ SON GELİŞMELERİ SORDUK
   SAYIN BAGASİ, SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ
   HİZBULLAH CEMAATİ YÖNETİCİLERİNDEN SAYIN İSA BAGASİ İLE RÖPORTAJ
   CEMAAT REHBER'İ MUHTEREM EDİP GÜMÜŞ İLE RÖPORTAJ
   KUTLU DOĞUM VE SEÇİM SÜRECİ
   BASINA VE KAMUOYUNA [YAPILAN PROVOKASYONLARA DİKKAT]
   HİZBULLAH VE CAMİLER
   BU HUKUKSUZLUK KABUL EDİLEMEZ
   ŞEHİT REHBERİ ŞEHADETİNİN 11. YILINDA HAYIRLA YÂD EDİYORUZ.
   KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN
   HİZBULLAH İFTİRALARDAN BERİDİR
   İNNA LİLLAH WE İNNA İLEYHİ RACİUN
   MUSTAZAF-DER'İN KAPATILMASI REJİMİN TAHAMMÜLSÜZLÜK ÖRNEĞİDİR
   KAMUOYU DİKKATİNE!
   Ş. REHBERİ ŞEHADETİNİN 10. YILINDA RAHMETLE ANIYORUZ
   KURBAN VEREREK HEM İBADETİNİZİ YERİNE GETİRİN HEM DE FAKİRLERİ SEVİNDİRİN
   BU VAHDETE VURULAN BİR DARBEDİR
   RAMAZAN-I ŞERİFİNİZİ TEBRİK EDERİZ
   EDİTÖRDEN
   İSLAM DAVASI DİK DURMAYI GEREKTİRİR
İlan ve Mesajlar
 
 
 
Şehid Rehber
Şehidlerin Hayatı
Savunmalar
Manifesto


K. Dilinden Hizbullah


Anasayfa | Videolar | Arama | Siteyi Öner | Mobil | İletişim | Yukarı Git