Ana Menü
   ANA SAYFA

   İLETİŞİM

   SİTEDE ARA

   SİTEYİ ÖNER

   BASIN BÜROSU

   ŞEHİTLER ALBUMÜ
Bir Ayet - Bir Hadis
Bir Ayet:
Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlar için her çesit misale yer vermisizdir. Sayet onlara bir mucize getirsen inkârcilar kesinlikle söyle diyeceklerdir: Siz ancak bâtil seyler ortaya atmaktasiniz. Rum/58

Bir Hadis:
Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz.
En Son Eklenenler
Hizbullah Cemaati...

Hizbullah Cemaati...

ŞEHADETİNİN 23. Y...

HİZBULLAH CEMAATİ...

HİZBULLAH CEMAATİ...

HİZBULLAH CEMAATİ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

ŞEHADETİNİN 22. Y...

Hizbullah Cemaati...

MUHTEREM EDİP GÜM...

MUHTEREM EDİP GÜM...

ŞEHADETİNİN 21. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

YENİ ZELANDA’DAKİ...

ŞEHADETİNİN 19. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

ŞEHADETİNİN 18. Y...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

SİYONİST İŞGAL RE...

HİZBULLAH REHBERİ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

MEDRESE–İ YUSUFİY...

Makale Hiyerarşisi
Makaleler ana sayfası » ŞEHİT REHBER'İN HAYATI VE MÜCADELESİ
Makaleler: ŞEHİT REHBER'İN HAYATI VE MÜCADELESİ
ŞEHİT REHBER HÜSEYİN VELİOĞLU'NUN HAYATI VE MÜCADELESİ -1
Şehid Rehber Hüseyin Velioğlu’nun hayatını yazmak, böyle bir çalışmadan çok daha kapsamlıdır. Daha baştan şunu ifade edelim ki bu çalışma, O’nun hayatını kapsamlı bir şekilde ortaya koymaktan uzaktır. Çünkü O’nun hayatı İslami mücadele ile şekillenmiş ve bu mücadele hayatında çok sayıda önemli hadiseler yaşanmıştır...

ŞEHİT REHBER HÜSEYİN VELİOĞLU'NUN HAYATI VE MÜCADELESİ -2
Bölgemizde yaşayanlar bilirler, eskiden halkımızın bir kısmı nüfus idaresine kayıtlarını yaptırmazdı, çoğu ise geç yaptırırdı. Çocukları okula başladığı zaman veya askere alındığı zaman nüfusa kayıtlarını yaptıranlar günümüzde bile mevcuttur. Sonradan kayıtlarını yaptırırken de genellikle yılın ilk günü olan 01. 01 diye nüfus kütüğüne kayıt düşer ve...

ŞEHİT REHBER HÜSEYİN VELİOĞLU'NUN HAYATI VE MÜCADELESİ -3
Çocukluk yıllarını köyde geçiren Şehid Rehber Hüseyin Velioğlu, dokuz yaşlarına geldiğinde ailece köyden Batman’a taşınıp Hürriyet mahallesine yerleştiler ve aynı yılda, yani 1961 yılında okula kaydı yaptırıldı. Babası ve kendisinden yaklaşık 20 yaş büyük olan ağabeyi Hacı Mehmet beraberce onu okula götürüp kaydetmek isteyince...

ŞEHİT REHBER HÜSEYİN VELİOĞLU'NUN HAYATI VE MÜCADELESİ -4
Şehid Rehber, enerjisinin ve zamanının çoğunu Cemaat ve Cemaatsel işlere ayırdığından, çoluk çocuğuna yeterince zaman ayıramadı ve istediği gibi ilgilenemedi. Cemaatsel çalışmaların yoğunluk kazandığı, özellikle de çatışmaların yaşandığı ilk dönemde evinden ve ailesinden uzun zaman aralıklarında uzak kaldı.Evinde kaldığı dönemlerde veya ...

ŞEHİT REHBER HÜSEYİN VELİOĞLU'NUN HAYATI VE MÜCADELESİ -5
Şehid Rehber, fikirde var olan ancak istenen kıvama ulaşmayıp henüz pratiğe geçirilemeyen İslami bir Cemaati oluşturup şekillendirme ve ona işlerlik kazandırma işi için daha somut adımlar atmaya başladı. Bu münasebetle ikna turlarına yoğunluk verdi. Yakın çevresinden başlayarak, İslami kişiliğe sahip olup ulaştığı şahsiyetlerle konuştu,...

ŞEHİT REHBER HÜSEYİN VELİOĞLU'NUN HAYATI VE MÜCADELESİ -6
HİZBULLAH ismi, Cemaatin kuruluşunda belirlenen bir isim olmaktan ziyade daha sonraki yıllarda cemaat faaliyetlerinin halkın teveccühüne mazhar olduktan sonra, halkın cemaat için kullandığı bir isim olup bu ismin güzelliğinden dolayı cemaat de bu ismi kabullendi. Şehid Rehber bu konuda: “Bize ne kadar güzel bir isim vermişler...

ŞEHİT REHBER HÜSEYİN VELİOĞLU'NUN HAYATI VE MÜCADELESİ -7
Cemaat kurulduktan sonra Şehid Rehber, Batman ve çevresindeki il ve ilçelerde Cemaatleşme ve davet çalışmalarına başladı. Beraberindeki arkadaşlarla, başta Batman ve çevresi olmak üzere İslami hassasiyeti olup gidebilecekleri şahıslara gitmeye çalıştılar. Cemaat işini çok gizli tutuyor ve bu amaçla yaptıkları çalışma ve...

ŞEHİT REHBER HÜSEYİN VELİOĞLU'NUN HAYATI VE MÜCADELESİ -8
Diyarbakır şehri, bölgedeki konumundan dolayı Şehid Rehber ve arkadaşları buraya özel önem veriyor, faaliyetleri oraya taşımayı ve oradan yürütmeyi istiyorlardı. Bir yandan bölgenin her tarafına, bütün medreselere, mollalara, feqilere, İslami hassasiyeti olanlara gidiliyor, diğer yandan bunlar arasında organik bağlar oluşturuluyordu...

ŞEHİT REHBER HÜSEYİN VELİOĞLU'NUN HAYATI VE MÜCADELESİ –9
Şehid Rehber Hüseyin Velioğlu, İslam davasına hizmet eden bütün şahsiyetlere ve yapılara muhabbet duyar, birbirlerine yardım ve destekte bulunmalarını, ortam oluşturup imkan ve kuvvetlerini birleştirmelerini arzu ederdi. Müslümanların birbirleri aleyhine düşmelerini ise hiç hoş karşılamazdı...

ŞEHİT REHBER HÜSEYİN VELİOĞLU'NUN HAYATI VE MÜCADELESİ -10
1991 yılına gelindiğinde, PKK tarafından artık Cemaate yönelik silahlı eylemler yapılmaya başlanmış ve Cemaat mensuplarından yaralananlarla birlikte Şehid düşenler de olmuştu. Şehid Rehber; PKK ile bir çatışmanın yaşanmaması için yaptığı bütün çabaların dikkate alınmadığını ve Cemaat olarak karşı tarafa herhangi bir karşılık verilmemesine..

ŞEHİT REHBER HÜSEYİN VELİOĞLU'NUN HAYATI VE MÜCADELESİ -11
1995 yılına gelindiğinde, PKK ile olan çatışmalara ilave olarak Kemalist Rejim tarafından da Cemaat mensuplarına yönelik operasyonlar giderek yoğunluk kazanmaktaydı. Özellikle Mardin, Diyarbakır ve Batman alanlarında sürekli operasyonlar yapılıyordu. Yoğun çatışma ortamının tabii sonucu ve polisin operasyonları neticesinde...

ŞEHİT REHBER HÜSEYİN VELİOĞLU'NUN HAYATI VE MÜCADELESİ -12
Şehid Rehber Mayıs 1999 yılında İstanbul’a yerleştikten sonra, rejim güçleriyle derinden süren mücadele daha da yoğunlaştı. Polis ve JİTEM bütün ağırlığıyla Cemaate yönelmiş, kesintisiz bir şekilde takip içine girmiş, tespit ettikleri Cemaat sorumlularını kaçırmaya ve gizli yerlerde işkenceyle sorgulamaya başlamıştı. Bu dönemde...

ŞEHİT REHBER HÜSEYİN VELİOĞLU'NUN HAYATI VE MÜCADELESİ -13
Hizbullah Cemaati, İslami kimliğinden dolayı Laik Kemalist Rejim tarafından ciddi bir tehdit unsuru olarak görülmüş, varlığı ve faaliyetleri suç kabul edilmiştir. Bu nedenle Rejim, Hizbullah Cemaatine yönelik bu güne kadar sürekli ve kesintisiz bir şekilde istihbarat faaliyeti yürütmüş, takip etmiş, tedbir adı altında Hizbullah Cemaatine ve...

ŞEHİT REHBER HÜSEYİN VELİOĞLU'NUN HAYATI VE MÜCADELESİ -14
17 Ocak 2000 tarihinde İstanbul Beykoz’da yapılan ve Rehber Hüseyin Velioğlu’nun şehid edildiği operasyonla ilgili olarak bu güne kadar birçok şey yazıldı, pek çok iddia ileri sürüldü ve senaryolar üretildi. Tüm bunlar, Kemalist rejimin Cemaate karşı yürüttüğü savaştan ayrı düşünülmemelidir. Bir taraftan istihbarat teşkilatları diğer taraftan medya...

ŞEHİT REHBER HÜSEYİN VELİOĞLU'NUN HAYATI VE MÜCADELESİ -15
1990 yılına kadar, sosyal araştırmalar dışında arşiv tutulmuyor dense doğrudur. Faaliyetler dokümanlara yansıtılmıyordu. Buna pek ihtiyaç da duyulmuyordu. Çünkü o zaman Şehid Rehber gizlenmemişti, bütün sorumlularla doğrudan görüşüp işlere vaziyet edebiliyordu, görmediği sorumlulara ise yakınında bulunan arkadaşları gönderiyor...
İlan ve Mesajlar
 
 
 
Şehid Rehber
Şehidlerin Hayatı
Savunmalar
Manifesto


K. Dilinden Hizbullah


Anasayfa | Videolar | Arama | Siteyi Öner | Mobil | İletişim | Yukarı Git