Ana Menü
   ANA SAYFA

   İLETİŞİM

   SİTEDE ARA

   SİTEYİ ÖNER

   BASIN BÜROSU

   ŞEHİTLER ALBUMÜ
Bir Ayet - Bir Hadis
Bir Ayet:
Kendilerinin, bel kemiklerini kiran bir felâkete ugratilacagini sezeceklerdir. (Kiyamet/25)

Bir Hadis:
Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa ''ben oruçluyum! desin (ve ona bulaşmasın). (Hadis)
En Son Eklenenler
Hizbullah Cemaati...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

YENİ ZELANDA’DAKİ...

ŞEHADETİNİN 19. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

ŞEHADETİNİN 18. Y...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

SİYONİST İŞGAL RE...

HİZBULLAH REHBERİ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

MEDRESE–İ YUSUFİY...

CEMAAT REHBERİ'ND...

HİZBULLAH CEMAATİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

BİR MUALLİM VE Bİ...

SENİ ÖZLEM VE RAH...

ŞEHADETİNİN 16. Y...

MÜSLÜMANLARIN BİR...

SAYIN BAGASİ'YE S...

ŞEHİT REHBER'İN 1...

SAYIN BAGASİ, SON...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH BASIN B...

Makale Hiyerarşisi
Makaleler ana sayfası » 07- REJİM'İN KARANLIK VE KİRLİ PERDELERİ
Makaleler: 07- REJİM'İN KARANLIK VE KİRLİ PERDELERİ
REJİM'İN HİZBULLAHİ HAREKETE KARŞI DERİNDEN MÜCADELESİNİN KARANLIK VE KİRLİ PERDELERİ -1 / SAİD GABARİ
Bınavê Xuda

Bu güne kadar Hizbullahi hareket üzerine yetkili-yetkisiz, bilgili-bilgisiz, garazlı garazsız bir çok kesim tarafından çok şeyler söylendi, yazıldı, çizildi… Rahatlıkla söyleyebiliriz ki kamuoyuna yansıtılanların yüzde biri ancak doğrudur. Bunun iki nedeni vardır; birincisi Hizbullahi hareketin genel kamuoyuna zamanında gerekli açıklamalarda bulunmamasıdır ki bu hususta cemaat...


REJİM’İN HİZBULLAHİ HAREKETE KARŞI DERİNDEN MÜCADELESİNİN KARANLIK VE KİRLİ PERDELERİ -2 / SAİD GABARİ
Bınavê Xuda

90’lı yıllardan beri Hizbullahi hareket üzerine, hemen her kesimden yazmayan, çizmeyen, eleştirmeyen , değerlendirme yapmayan ….vs kalmadı. Bütün bunların tarafsız ve objektif yapılmadığı ise şüphe götürmez bir gerçektir. Hem rejimin, hem PKK’nın, hem rejimin en etkili güçlerinden Medya’nın Hizbullahi harekete düşmanlığı açıktır. İslamcı bilinen bazı kesimden de yapılan eleştiri ve değerlendirmeler dostça olmadığı gibi, bazen düşmanlıklarını açıkça izhar edenlerinkinden de öteye geçtiğine hepimiz şahit olduk.


REJİM’İN HİZBULLAHİ HAREKETE KARŞI DERİNDEN MÜCADELESİNİN KARANLIK VE KİRLİ PERDELERİ -3 / SAİD GABARİ
Bınavê Xuda,
Herkes çok yakından bildiği ve tanıdığı akrabası, komşusu, köylüsü olan insanlar hakkında yapılan ithamların hangi boyutlara vardığını bilir. Ancak bütün bunlara rağmen Hizbullahi cemaat, hiçbir zaman PKK’yı hedef alma, aleyhinde propaganda yapma ve ona karşı cephe oluşturma gibi bir girişim ve gayret içerisinde olmadı. Hiç kimse bunu iddia edemeyeceği gibi ispatını da yapamaz.

REJİM’İN HİZBULLAHİ HAREKETE KARŞI DERİNDEN MÜCADELESİNİN KARANLIK VE KİRLİ PERDELERİ -4 / SAİD GABARİ
Bınavê Xuda Vereceğimiz bu bilgileri, o dönemde bizatihi Jitem’in içinde yer alan bir kişinin cemaat tarafından yapılan sorgusunda gönüllü olarak verdiği bilgilerden derledik. 86-87 yılları olacak, bölgede Jitem faaliyetleri yoğunlaşıyor. Celil Yüzbaşı ve Ahmet Cem Ersever güneydoğuya gelip faaliyetlere başlar. Cumhuriyetin kuruluşundan beri bölgede rejime destek veren belli başlı aileler vardır.

REJİM’İN HİZBULLAHİ HAREKETE KARŞI DERİNDEN MÜCADELESİNİN KARANLIK VE KİRLİ PERDELERİ -5 / SAİD GABARİ
Rejimin İslam’a olan düşmanca tavrından dolayı İslami faaliyetlere müsamahası hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bu nedenle İslami faaliyetlerden dolayı yakaladığı bazı Müslümanları somut olarak kayıtlarda belirlenmiş bir örgüt ismi olmadığından bu Müslümanları PİK (Partiyâ İslamiya Kurdistan) örgütüne üye olmaktan yargıladılar. Daha sonra çatışmalar başlayınca direnen Müslümanlar, kendileri, işyerleri ve evleri saldırıya uğradığından deşifre oluyorlardı.

REJİM’İN HİZBULLAHİ HAREKETE KARŞI DERİNDEN MÜCADELESİNİN KARANLIK VE KİRLİ PERDELERİ -6 / SAİD GABARİ
Bu çatışmalı dönemde göz yumulma meselesinde bir ayrıcalığa tabi tutulmayan Hizbullahi harekete tolerans da tanınmamıştır. Önceki bölümde dile getirdiğim gibi bu süreçte onlarca Hizbullahi genç devletin kurşunlarına hedef olup şehid oluyor, onlarcası da zindanlara atılıyordu. Hizbullahi potansiyele karşı baskılar da hiçbir zaman hafiflememiştir. Özellikle hareketin gücü ortaya çıktıkça devlet baskısı da o oranda çoğalıyordu.

REJİM’İN HİZBULLAHİ HAREKETE KARŞI DERİNDEN MÜCADELESİNİN KARANLIK VE KİRLİ PERDELERİ – 7 / SAİD GABARİ
Derin devlete bağlı çete ve örgütlerin silah ihtiyacı, devletin güvenlik kurumlarından sağlandığı gibi, silah kaçakçılığı yapan şebekelerden de istifade edilmektedir. Bu şebekeler derin devlet güçlerince kontrol altına alındığından ihtiyaç duyulan silahları temin etmek problem olmaktan çıkmıştır. Susurluk, Ergenekon ve buna benzer çete uzantılarında ortaya çıkan silahlar hep bu cinsten silahlardır...

REJİM’İN HİZBULLAHİ HAREKETE KARŞI DERİNDEN MÜCADELESİNİN KARANLIK VE KİRLİ PERDELERİ -8 / SAİD GABARİ

Bölgede bulunan amatör ve profesyonel bütün hırsızlık şebekelerinin elemanlarının yolları karakollara düştüğünden hepsinin sabıka kayıtları mevcuttur. Bu nedenle tanınmayan hırsız hemen hemen hiç yoktur. Eğer polis isterse hırsızlık olaylarının %95’ni engelleyebilir. Ancak işin içinden maddi kazanç sağlama imkânı varken bu yolları kapatmaya ne gerek var!.


REJİM’İN HİZBULLAHİ HAREKETE KARŞI DERİNDEN MÜCADELESİNİN KARANLIK VE KİRLİ PERDELERİ -9 / SAİD GABARİ
Cemaat, MİT, JİTEM ve POLİS İSTİHBARATI ile çalışan yüzlerce kişiyi sorguladı. Yüzlerce sesli ve görüntülü kaset, binlerce sayfa bilgi elde etti. Bu sorgulamalar içerisinde devletin bu üç örgütüyle çalışan farklı alanlardan kişiler mevcuttur. Bu üç örgütten herhangi birine bağlı olarak çalışan bir ajan, sorgusunda bağlı olduğu komuta kademelerini, tanıdığı bütün elemanların bilgilerini verir.

REJİM’İN HİZBULLAHİ HAREKETE KARŞI DERİNDEN MÜCADELESİNİN KARANLIK VE KİRLİ PERDELERİ -10 / SAİD GABARİ
Cemaate en çok ajan sızdırıldığı dönem, PKK ile olan çatışmada cemaatin üstünlük sağlamaya başladığı ve PKK’nın etkisinin zayıfladığı dönemde insanların hızla cemaate teveccüh gösterdiği dönemde olmuştur. Yapılan sorgulardan elde edilen istatistiklere göre en çok ajan bu dönemde sızdırılmaya çalışıldı.

REJİM’İN HİZBULLAHİ HAREKETE KARŞI DERİNDEN MÜCADELESİNİN KARANLIK VE KİRLİ PERDELERİ -11 / SAİD GABARİ
Derin devletin karanlık çete ve örgütleri, işbirlikçi elemanlarından Hizbullah’a yakınlıkları olan akraba veya tanıdıklarını tuzağa düşürerek işbirliğine razı etmelerini talimat olarak vermiş ve bunun karşılığında büyük mükafatlar vaadetmişlerdir. Jitem ile çalışan bir kişi, akrabası olan bir müslümanın ticari sıkıntılarından istifade ederek yaklaşır, psikolojikmen onu daha da yıpratır ve ardından tahrik ederek onunla yakınlaşmaya çalışır.

REJİM’İN HİZBULLAHİ HAREKETE KARŞI DERİNDEN MÜCADELESİNİN KA-RANLIK VE KİRLİ PERDELERİ - 12 / SAİD GABARİ
Bu kurumların ajan ve muhbirlerini Hizbullahi cemaate yönelik olarak iki grupta görevlen-dirdiklerini görmekteyiz. Birinci grup ajan ve muhbirlerin, cemaatin kademelerinde yükselerek önemli konumlara gelmeleri için görevlendirildikleri görülmektedir. İkinci grupta yer alan ajan ve muhbirler ise cemaat içerisinde muhbirlik yapmanın yanında fesat çıkarmakla ve cemaati yıp-ratmakla görevlendirildikleri tespit edilmiştir.

REJİM’İN HİZBULLAHİ HAREKETE KARŞI DERİNDEN MÜCADELESİNİN KARANLIK VE KİRLİ PERDELERİ - 13 / SAİD GABARİ
Önceki bölümde Polis İstihbaratının da Derin devlet diye bilinen Genel Kurmay Başkanlığı’nın emrinde olduğunu belirtmiştik. Elbette Emniyet Genel Müdürlüğü zahiren İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Geçmişte Polis’in gerek MİT ile gerekse Jitem ile aralarının hoş olmadığı, zaman zaman birbirlerini tenkit ve tazyik ettikleri bilinir. Ancak bütün bunlar bir yere kadardır. Derin devlet ağırlığını koyduğunda Polis gücünün hiçbir fonksiyonu kalmamaktadır.

REJİM’İN HİZBULLAHİ HAREKETE KARŞI DERİNDEN MÜCADELESİNİN KA-RANLIK VE KİRLİ PERDELERİ - 14 / SAİD GABARİ
Cezaevinden çıkan önemli bir PKK’lının vurulması: Cemaat bu kişiyi tanıyordu. Ancak uzun yıllardır Cezaevinde olması münasebetiyle bu şahsın vurulmasını istemedi. Daha doğrusu bu şahıs hakkında gelen bilgiler şüpheli bazı kişilerden gelmesinden dolayı cemaat bu işin içinde bir iş olabileceğini sezerek kötü kokular almaya başladı.

REJİM’İN HİZBULLAHİ HAREKETE KARŞI DERİNDEN MÜCADELESİNİN KA-RANLIK VE KİRLİ PERDELERİ - 15 / SAİD GABARİ
Bu bölümde, rejimin derin devletine bağlı güçlerin Hizbullahi Hareketi bölmek, parçalamak ve gücünü zayıflatmak için oluşturmaya çalıştığı alternatif olabilecek yapılar ve oluşumları ele alacağız. Üç örnekle (Biri MİT’ten, biri JİTEM’den ve biri de Polis İstihbaratından olmak üzere) bu konuyu izah etmeye çalışacağız
İlan ve Mesajlar
 
 
 
Şehid Rehber
Şehidlerin Hayatı
Savunmalar
Manifesto


K. Dilinden Hizbullah


Anasayfa | Videolar | Arama | Siteyi Öner | Mobil | İletişim | Yukarı Git