Ana Menü
   ANA SAYFA

   İLETİŞİM

   SİTEDE ARA

   SİTEYİ ÖNER

   BASIN BÜROSU

   ŞEHİTLER ALBUMÜ
Bir Ayet - Bir Hadis
Bir Ayet:
Kendilerinin, bel kemiklerini kiran bir felâkete ugratilacagini sezeceklerdir. (Kiyamet/25)

Bir Hadis:
Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa ''ben oruçluyum! desin (ve ona bulaşmasın). (Hadis)
En Son Eklenenler
Hizbullah Cemaati...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

YENİ ZELANDA’DAKİ...

ŞEHADETİNİN 19. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

ŞEHADETİNİN 18. Y...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

SİYONİST İŞGAL RE...

HİZBULLAH REHBERİ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

MEDRESE–İ YUSUFİY...

CEMAAT REHBERİ'ND...

HİZBULLAH CEMAATİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

BİR MUALLİM VE Bİ...

SENİ ÖZLEM VE RAH...

ŞEHADETİNİN 16. Y...

MÜSLÜMANLARIN BİR...

SAYIN BAGASİ'YE S...

ŞEHİT REHBER'İN 1...

SAYIN BAGASİ, SON...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH BASIN B...

Makale Hiyerarşisi
Makaleler ana sayfası » 18- POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ
Makaleler: 18- POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ
POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ -1
Bu gün her devletin, üzerine bina edildiği fikri bir altyapısı ve yönetim şekli vardır. Devletin kontrolünü elinde bulunduranlar da, devletin bekası namına bunları korumakta ve devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti; beşeri hukuka dayalı laik bir rejim olup, fikri alt yapısında Mustafa Kemal ve yakın arkadaşlarının tesiriyle “Din Düşmanlığı” ve “Türk Milliyetçiliği” vardır...

POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ -2
Polis ve jitemin ifsat yöntemleri ve bunların ayrıntılarına geçmeden önce istihbarat, istihbarat teşkilatları ve bunların yaptıkları faaliyetler hakkında kısa da olsa bilgi vermekte fayda vardır. Çünkü yazının ana konusunu oluşturan “Polis ve Jitemin İfsat Yöntemleri” bunlar üzerine şekillenecektir. Diğer bir ifade ile bunların yaptıkları faaliyetler ve ortaya koydukları icraatlar ile...

POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ -3
Sıkı bir hiyerarşik disiplin içinde çalışan istihbaratçılar, çoğunlukla kanunlarla belirlenen kural ve kaideler çerçevesinde hareket etmekten ziyade, kendi aralarında şekillenen kurallar ve amirlerinin talimatlarını uygularlar. Çünkü görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen ve faaliyetlerini yasal çerçeveye bağlayan kanunları hep eleştirirler. İmkanlarını azalttığını, faaliyetlerini kısıtladığını,...

POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ -4
İstihbarat teşkilatları; devlet açısından tehdit olarak algılanan unsurlar ve suç olarak kabul edilen hususlara karşı istihbarat faaliyeti yürütüp önleyici tedbirler almakla yükümlü tutulduklarından, onlar için haber kaynakları son derece önemlidir. İstihbarat teşkilatı birimleri, sadece haberin, bilginin ve belgenin toplanmasıyla yetinmemektedirler. Onlara haber kaynaklarından...

POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ -5
İstihbarat faaliyeti yürüten teşkilatlar; organizeli, düzenli ve sistemli bir şekilde çalışırlar. Her unsurun faaliyet alanı bellidir. Sıkı bir hiyerarşik disiplini içinde hareket ederler. Gerek birimler arasında ve gerekse memurlar arasında, kendilerine has iletişim ve haberleşme yöntemleri ve vasıtaları vardır. Ancak bu düzen ve disiplinleri kanunlardan değil, istihbarat teşkilatının kendine has...

POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ -6
Toplumda önemli bir mevkide bulunanlar, bu konumlarıyla istihbarat birimleri için başlı başına bir avantajdır ve dolayısıyla doğrudan hedef durumundadırlar. Çünkü bu tür insanlar, toplumda hem etkinliği bulunan ve hem de imkan sahibi olan insanlardır. Dolayısıyla bu durumları, istihbarat birimleri açısından hem önemli bir haber kaynağı, hem imkan ve hem de fırsattır...

POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ -7
Siyasi hareketler, toplumda temsiliyet gibi bir rol üstlendiklerinden, etkileri büyük ve faaliyet alanları çok geniştir. Temsil ettikleri toplum kesimini etkileyebilme ve yönlendirebilme gibi özellikleri vardır. Mensupları, toplumun her kesimine gidebilme ve her alanda faaliyet yürütebilme imkanına sahiptirler. Bu ise; hem geniş istihbarat faaliyeti yürütme, hem önlem adı altında bir takım...

POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ -8
İster İslami olsun isterse gayri İslami olsun, devlet, devlet rejimi veya kurumları aleyhindeki yapı, organizasyon, hareket ve faaliyetler, tehdit olarak algılanan ve özel hedefler kapsamında bulunan unsurlar olduğundan, bu yapı ve hareketlerin elemanları olan bireyler, istihbarat teşkilat ve birimlerinin doğrudan hedefinde bulunurlar. Bu yapı ve hareketler hakkında...

POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ -9
“Muhbirlik İçin Hangi İnsanlar Hedef Seçilir” başlığı altında sıralananlar her ne kadar istihbarat teşkilat ve birimlerinin doğrudan hedefinde iseler de, bunlardan asıl peşine düştükleri zafiyet sahibi olanlardır. Zaten muhbirliği kabul edenler de nihayetinde bunlardır. Hedef olan her birey muhbir olacak değil elbette. Ancak istihbaratçıların tespit edip ulaştıkları...

POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ -10
“Muhbirlik için hangi insanlar hedef seçilir” başlığı altında izah edildiği üzere, istihbarat teşkilat ve birimleri tarafından; toplumda önemli bir mevkide bulunanlar, istihbarat açısından önemli bir iş sahibi olanlar, siyasi bir harekette önemli bir yerde bulunanlar, organize bir yapının üyesi olanlar, kendisinden istifade edilebilecek bireysel bir takım özellikleri ve imkanları bulunanlar...

POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ -11
Hedef seçilen kişilere ulaşmaktan kasıt; onlara muhbirlik teklifini yapabilecek müsait bir ortamı oluşturabilmek, uygun zamanı seçebilmek, muhbirliği kabul ettirebilmenin şartlarını hazırlayabilmek ve böyle bir durumda fırsat oluşturup teklif yapabilmektir. Bunlardan bir tanesi ve belki de en etkili olanı, gözaltına almaktır. Polis veya Jitem elemanları, hedef seçilen...

POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ -12
Hedef seçilen kişiye muhbirliği kabul ettirmek için uygulanan yöntemler çoktur. Bunlar, muhbirleştirilen kişinin zaaflarıyla da yakından alakalıdır. Hedef seçilen kişide bu zaaflar belirlenmeye ve ona göre kendisine yaklaşılmaya çalışılır. Kimi korkutularak, kimi maddi tekliflerle, kimi ikna edilerek, kimine şantaj yapılarak, kimi tehdit edilerek, kimi oyuna getirilip tuzağa düşürülerek ve...

POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ -13
Polis ve jitemin, muhbirleştirmek istedikleri kişiye karşı çok sık olarak uyguladıkları yöntemlerden biri de korkutmadır. Bunu, ya doğrudan kendileri veya dolaylı bir şekilde kendileriyle birlikte olan muhbirler vasıtasıyla yaparlar. Hedeflerinde bulunan şahısların özelliklerini, durumlarını ve zaaflarını öğrenir ve ona göre muamele ederler. Bu şahıslarda korku gibi bir zafiyet tespit ettiklerinde...

POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ -14
Polis ve jitemin, muhbirleştirmek istediği kişilere yönelik sıkça başvurduğu yöntemlerden biri şantajdır. Toplumda yüz kızartıcı olarak bilinen haller ve ahlak dışı fiillerin birey üzerindeki olumsuz etkileri çoktur. Özellikle toplumumuzda bu tür insanlar hiçbir kesim tarafından kabul görmemekte ve herkesçe dışlanmaktadır. Bu yüzdendir ki, İslam’dan tamamen uzak olup...

POLİS VE JİTEMİN İFSAT YÖNTEMLERİ -15
Polis ve jitemin, muhbirleştirmeye çalıştığı şahıslara karşı uyguladığı yöntemlerden biri de menfaat vadinde bulunmadır. Bunu çok sık bir şekilde yapmaktadır. Çünkü toplumda fakir ve yoksul insanlar çok olduğu gibi, maddi imkanlar, iş, makam, mevki ve rahat bir hayat konusunda ihtiyaç ve beklentileri olanlar da çoktur. Bununla birlikte, bu konularda zafiyeti olan...
İlan ve Mesajlar
 
 
 
Şehid Rehber
Şehidlerin Hayatı
Savunmalar
Manifesto


K. Dilinden Hizbullah


Anasayfa | Videolar | Arama | Siteyi Öner | Mobil | İletişim | Yukarı Git