Ana Menü
   ANA SAYFA

   İLETİŞİM

   SİTEDE ARA

   SİTEYİ ÖNER

   BASIN BÜROSU

   ŞEHİTLER ALBUMÜ
Bir Ayet - Bir Hadis
Bir Ayet:
Kendilerinin, bel kemiklerini kiran bir felâkete ugratilacagini sezeceklerdir. (Kiyamet/25)

Bir Hadis:
Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa ''ben oruçluyum! desin (ve ona bulaşmasın). (Hadis)
En Son Eklenenler
Hizbullah Cemaati...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

YENİ ZELANDA’DAKİ...

ŞEHADETİNİN 19. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

ŞEHADETİNİN 18. Y...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

SİYONİST İŞGAL RE...

HİZBULLAH REHBERİ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

MEDRESE–İ YUSUFİY...

CEMAAT REHBERİ'ND...

HİZBULLAH CEMAATİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

BİR MUALLİM VE Bİ...

SENİ ÖZLEM VE RAH...

ŞEHADETİNİN 16. Y...

MÜSLÜMANLARIN BİR...

SAYIN BAGASİ'YE S...

ŞEHİT REHBER'İN 1...

SAYIN BAGASİ, SON...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH BASIN B...

Makale Hiyerarşisi
Makaleler ana sayfası » 13- ESMA-ÜL HÜSNA
Makaleler: 13- ESMA-ÜL HÜSNA
ESMA-ÜL HÜSNA - 1 / M. ALİYÊ XERZÎ
Alemlerin Rabbi olan Allah’ı (cc) tanımak, her şeyden önce gelir. Bu hayat sınavında O’na iman etmek ve O’nun emrettiklerini yerine getirmekle mükellef olan insan, Rabbini ne kadar iyi tanırsa, O’na olan imanı da o oranda bilinçli ve sağlam, ibadeti de o derece yakini ve güzel olur. Ve insan Rabbini tanımaktan ne kadar uzaksa, hayatın hakikatlerinden ve insanın varlık alemindeki...

ESMA-ÜL HÜSNA - 2 / M. ALİYÊ XERZÎ
Bir önceki bölümde ifade edildiği üzere; kainat ve kainatın içindeki her şey sonradan yaratılmıştır. Çünkü bu maddi alem akıl, ilim, kabiliyet ve kudretten tamamen yoksundur ve kendinden herhangi bir şeyi yapma özelliğine sahip değildir. Bunları yaratan ise akıl, ilim ve kudret sahibidir. Varlığı da kendindendir. Eğer varlığı kendinden olmamış olsa; başka bir gücün varlığına...

ESMA-ÜL HÜSNA - 3 / M. ALİYÊ XERZÎ
Yeryüzündeki bütün mahluklar, hayatlarını devam ettirmek için hava ve su gibi şeylere muhtaçtırlar. Ancak Allah’ın (cc), diri olması ve hayat sahibi olması için hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Varlık alemindeki her şeye hayat veren O’dur. O’nun varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. O; kamil bir hayat sahibidir. Onun için her şey O’na muhtaçtır, O ise hiçbir şeye muhtaç değildir...

ESMA-ÜL HÜSNA - 4 / M. ALİYÊ XERZÎ
Sem’i, Allah’ın (cc) ezeli ve ebedi bir sıfatı olup O’ndan hiçbir zaman ayrılmaz. Kamil ve külli bir sıfattır, eksiklik ve noksanlık bulundurmaz ve her şeyi kuşatmıştır. Bu sıfat ile Allah (cc); ister gizli ve ister açık söylensin, ister yavaş ve ister yüksek söylensin, söylenen her sözü ve çıkan her sesi eksiksiz ve kamil bir şekilde işitmektedir. Hiçbir söz ve hiçbir ses O’ndan gizli kalmamakta..

ESMA-ÜL HÜSNA -5 / M. ALİYÊ XERZÎ
En güzel isimler Allah’ındır, O’na dua ettiğiniz, O’dan bir şey istediğiniz, O’nu andığınız, tazim ve tesbih ettiğiniz zaman bu güzel isimlerle yapın, başka isimlerle anmayın. Bununla birlikte bu güzel isimlerle dua etmenin sırrı çok büyüktür. Bu güzel isimlerin her biri, Allah’ın (cc) sonsuz nimet ve ihsanlarının adeta birer anahtarı hükmündedir. Mesela; Rahman ismi şerifi,...

ESMA-ÜL HÜSNA -6 / M. ALİYÊ XERZÎ
İnsanlar, ihtiyaçtan dolayı bir şeylere sahip olmak isterler. Yeme, içme, giyinme, barınma gibi ihtiyaçlar insanları çalışmaya ve mal-mülk edinmeye sevk etmektedir. İnsanlar arasındaki bu kadar telaş, çaba ve kavgaların temelinde hep söz konusu ihtiyaçlar yatmaktadır. Allah'ın (cc) ise, ne zatı ve ne de sıfatları itibariyle hiçbir şeye ve hiçbir varlığa ihtiyacı yoktur...

ESMA-ÜL HÜSNA -7 / M. ALİYÊ XERZÎ
Bu ism-i şerif; kavram olarak emniyet ve selameti ifade eder. Buna göre Allah (cc); her türlü arıza, kusur, ayıp, eksiklik ve yok olmaktan uzak ve münezzehtir. Bununla birlikte kullarını her türlü tehlikelerden selamete erdiren, onlara emniyet ve güven bahşeden anlamlarına gelmektedir. Bu isim; Kuddüs ismi ile yakın bir anlam ifade etmekte ise de daha çok gelecekle alakalıdır...

ESMA-ÜL HÜSNA -8 / M. ALİYÊ XERZÎ
Bütün varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran ancak O’dur. Hiçbir şey, hiçbir an O’nun gözetmesinden beri ve uzak değildir, olamaz.Ana yüreğini, yavrularına karşı beslediği şefkat ve merhameti bilmeyen yoktur. Sürekli yavrularını koruma, kollama, ihtiyaçlarını gözetip giderme duygusuyla hareket eder. Bu, sadece insanda değil, hayvanlarda dahi var olan bir haldir...

ESMA-ÜL HÜSNA -9 / M. ALİYÊ XERZÎ
Varlık aleminde süren şu hayata bakıldığında her hadisenin, hayatın devamı için cereyan eden sebepler zincirindeki bir halka olduğu apaçık görülmektedir. Her varlığın hayat sürmesi ve neslini devam ettirebilmesi için ne lazımsa, bakıyorsunuz o şey istenilen şekilde, istenilen miktarda ve istenilen özellikte bulunmaktadır. Mesela; dünyanın eğik olması mevsimlerin oluşmasına...

ESMA-ÜL HÜSNA -10 / M. ALİYÊ XERZÎ
Bu ismi şerif; yaratmak, yoktan var etmek, benzeri ve örneği olmadan bir şeyi vücuda getirmek anlamlarına gelir. Allah’tan (cc) başka hiç kimse bu vasıfla tavsif edilemez. Çünkü hiç kimse yoktan bir şey var edemez. Allah’tan (cc) başka hiçbir yaratıcı yoktur ve olamaz. Her şeyi O yaratmıştır ve O’nun dışındaki her şey mahluktur, yaratılmıştır. İnsanların ortaya koyduğu eserler...

ESMA-ÜL HÜSNA - 11 / M. ALİYÊ XERZÎ
Bu ismi şerif; tasvir eden, her şeye bir şekil, suret ve hususiyet veren anlamında olup Allah’ın (cc), canlı ve cansız bütün yaratıkları birbirlerinden ayrı olarak birer şekil ve özellik üzere yarattığını ifade eder. Diğer bir ifadeyle; canlı ve cansız bütün yaratıkların birbirlerinden ayrı şekil ve özelliklerde olması, Allah’ın (cc) el-Musavvir isminin tecellisidir...

ESMA-ÜL HÜSNA - 12/ M. ALİYÊ XERZÎ
Allah’ın (cc) her ismi şerifinin bir tecellisi vardır. Her canlının rızıklanması O’nun Rezzak isminin, insanın varlığı O’nun Halik isminin, her birisinin diğerinden ayrı şekil ve özelliklerde olması O’nun Musavvir isminin tecellisi olduğu gibi, helak ve kahredici azaplar da O’nun Kahhar isminin tecellisidir. Dikkat edilecek olursa, Kur’an’ı Kerim’de çeşitli azaplarla helak edilmiş...

ESMA-ÜL HÜSNA - 13 / M. ALİYÊ XERZÎ
Yeryüzüne baktığınız zaman, çok çeşitli ve sayılamayacak kadar canlı vardır, ama aynı zamanda sayılamayacak kadar da rızk çeşitleri vardır. Her canlının beslendiği ve yaşamı için ihtiyaç duyduğu rızk çeşidi mevcuttur. Bütün bu rızkları, bütün bu canlılar için var eden ve onlara ulaştıran alemlerin rabbi olan Allah’tır (cc). Bunun için mükemmel bir sistem var etmiştir...

ESMA-ÜL HÜSNA - 14 / M. ALİYÊ XERZÎ
Allah (cc) için bilme konusunda geçmiş, şimdi veya gelecek açısından hiçbir fark yoktur. Geçmişi ve geçmişte olanları bildiği gibi, şu anda olan ve gelecekte olacak şeyleri de aynı derecede bilmektedir. O’nun için zaman, mekan, gizli, açık, olmuş veya olacak arasında bir fark yoktur, hepsi aynıdır. Bunlar, insanlar için geçerli olan şeylerdir...

ESMA-ÜL HÜSNA -15 / M. ALİYÊ XERZÎ
Kainatı yaratan, dünyayı yaşanır hale getiren ve insanı bu dünyada hayat sınavından geçiren Allah (cc), onu her yönüyle dener ve hangi hal içinde nasıl bir tutum içinde olduğuna, nasıl hareket ettiğine, kısacası kulluk görevinin icabını yerine getirip getirmediğine bakar. Bu nedenle insan, bolluk ile de yokluk ile de, hayır ile de şer ile de karşılaşır ve bunlar hususunda...
İlan ve Mesajlar
 
 
 
Şehid Rehber
Şehidlerin Hayatı
Savunmalar
Manifesto


K. Dilinden Hizbullah


Anasayfa | Videolar | Arama | Siteyi Öner | Mobil | İletişim | Yukarı Git