Ana Menü
   ANA SAYFA

   İLETİŞİM

   SİTEDE ARA

   SİTEYİ ÖNER

   BASIN BÜROSU

   ŞEHİTLER ALBUMÜ
Bir Ayet - Bir Hadis
Bir Ayet:
Insanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi gösterecegiz ki onun (Kur'an'in) gerçek oldugu, onlara iyice belli olsun. Rabbinin her seye sahit olmasi, yetmez mi? Fussilet/53

Bir Hadis:
Bir topluluk bir yere vardıklarında, içlerinden birinin onlara selâm vermesi yeterli olur. Oturanlardan birisinin onlardan selâm alması yeterlidir.
En Son Eklenenler
Hizbullah Cemaati...

MUHTEREM EDİP GÜM...

Mescid–i Aksa ve ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

ŞEHADETİNİN 21. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

YENİ ZELANDA’DAKİ...

ŞEHADETİNİN 19. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

ŞEHADETİNİN 18. Y...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

SİYONİST İŞGAL RE...

HİZBULLAH REHBERİ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

MEDRESE–İ YUSUFİY...

CEMAAT REHBERİ'ND...

HİZBULLAH CEMAATİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

BİR MUALLİM VE Bİ...

SENİ ÖZLEM VE RAH...

ŞEHADETİNİN 16. Y...

MÜSLÜMANLARIN BİR...

KENDİ DİLİNDEN HİZBULLAH - 16.BÖLÜM

GAYR-I İSLAMİ İLHADİ İDEOLOJİLERİN KÜRT SORUNUNU İSTİSMARI

Özellikle son elli yılda Kürtlerin haklarını savunmak iddiasıyla Kürt sorunu bağlamında ortaya çıkan örgüt ve partilerin çoğu Marksist-Leninist çizgide olup, Kürt sorununu gayr-ı İslami ilhadi ideolojileri çerçevesinde ele almışlardır. Bunların bu ideolojik yaklaşımları, büyük ekseriyeti Müslüman olan ve İslam’a bağlılıkta hassasiyet gösteren Kürt halkının çıkarına olmamıştır. Bu örgüt ve partiler, Kürt halkının mazlumiyetini ve ezilmişliğini kendi ideolojilerine malzeme yapmış ve ideolojik çıkarları doğrultusunda kullanmışlardır. Bu örgüt ve partilerin çoğu, ideolojileri gereği teoride enternasyonalist bir dünya görüşünü savunurken, pratikte ise kendi ideolojileriyle çelişen bir şekilde ulusalcı ve milliyetçi bir politika izlemişlerdir. Bu çelişkili tutumları, bilinçli olarak Kürt sorununu kendi ilhadi ideolojileri için kullanmak istemelerinden kaynaklanmıştır. Bu şekilde, halkın temiz ve saf duygularını sömürmek için gerçek niyetlerini gizlemiş, özgürlük, bağımsızlık, adalet, eşitlik vb. güzel ve cazip kavramları kullanarak, Müslüman Kürt halkının inanç, kültür ve yaşamına aykırı ve yabancı olan ilhadi ideolojilerini halka benimsetmeye çalışmışlardır.

Bu örgüt ve partiler, bu ideolojik yaklaşımlarıyla Kürt halkının sorunlarına çözüm olmaktan ziyade, sorun ve sıkıntılarının daha da artmasına sebep olmuşlardır. Kürt halkının çektiği acı ve mazlumiyet yetmiyormuş gibi, bu örgütlerin ilhadi Materyalist ideolojilerini halka dayatmalarıyla halkın inanç ve kültürüne büyük darbeler vurulmuştur. Emperyalist sömürgeci güçler ve onların Kürdistan’daki piyonları, kültür Emperyalizmi yoluyla bu ilhadi ideolojileri Müslüman Kürt halkına dayatarak, halkı benliğinden, İslami inanç, kültür ve değerlerinden uzaklaştırmayı, bu değerlerin yerine kendi beşeri ve ilhadi ideolojik değerlerini yerleştirmeyi amaçlamışlardır. Bu ideolojilerin mensupları, İslam’ı, Kürt halkının özgürlük ve bağımsızlığının önünde bir engel ve her açıdan geri kalmasının sebebi olarak görmüşlerdir. İslam’ın, Kürt halkının kurtuluşuna öncülük edemeyeceğini, sorunlarına çözüm getiremeyeceğini, Kürt halkının, özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşabilmesi için İslami inanç ve kültürünü terk edip, gayr-ı İslami olan Komünist, Sosyalist vb. ilhadi düşünceleri benimsemesi gerektiğini ısrarla savunmuşlardır. Emperyalist güçler, yürüttükleri propaganda kampanyalarıyla bu ilhadi ideolojileri ilerici, modern ve çağdaş akımlar şeklinde tanıtıp, adeta moda akımlar gibi cazip hale getirerek Kürt toplumuna yerleştirmek ve Kürt insanına benimsetmek için misyonerler gibi yoğun bir çalışma yürütmüşlerdir. Kemalist rejimin bir asırdır Müslüman halkın inanç ve kültüründe yapmak istediği ancak başaramadığı tahribatı bu mülhid örgütler, halkın özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele adı altında daha kısa süre içerisinde yapabilmişlerdir. Her ne kadar tümden bu işte başarılı olamamışlarsa da, bugün kendi halkına, halkının İslami inanç ve değerlerine yabancılaşmış ve düşman hale gelmiş, Batılı düşüncelere meftun, garbzede bir kesimin ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır.

[ Geri Dön ]

İlan ve Mesajlar
 
 
 
Şehid Rehber
Şehidlerin Hayatı
Savunmalar
Manifesto


K. Dilinden Hizbullah


Anasayfa | Videolar | Arama | Siteyi Öner | Mobil | İletişim | Yukarı Git