Ana Menü
   ANA SAYFA

   İLETİŞİM

   SİTEDE ARA

   SİTEYİ ÖNER

   BASIN BÜROSU

   ŞEHİTLER ALBUMÜ
Bir Ayet - Bir Hadis
Bir Ayet:
Insanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi gösterecegiz ki onun (Kur'an'in) gerçek oldugu, onlara iyice belli olsun. Rabbinin her seye sahit olmasi, yetmez mi? Fussilet/53

Bir Hadis:
Bir topluluk bir yere vardıklarında, içlerinden birinin onlara selâm vermesi yeterli olur. Oturanlardan birisinin onlardan selâm alması yeterlidir.
En Son Eklenenler
Hizbullah Cemaati...

MUHTEREM EDİP GÜM...

Mescid–i Aksa ve ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

ŞEHADETİNİN 21. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

YENİ ZELANDA’DAKİ...

ŞEHADETİNİN 19. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

ŞEHADETİNİN 18. Y...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

SİYONİST İŞGAL RE...

HİZBULLAH REHBERİ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

MEDRESE–İ YUSUFİY...

CEMAAT REHBERİ'ND...

HİZBULLAH CEMAATİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

BİR MUALLİM VE Bİ...

SENİ ÖZLEM VE RAH...

ŞEHADETİNİN 16. Y...

MÜSLÜMANLARIN BİR...

KENDİ DİLİNDEN HİZBULLAH - 32.BÖLÜM

HİZBULLAH-PKK ÇATIŞMASI SONRASINDA BÖLGEDE DURUMUN TC’NİN LEHİNE DEĞİŞMESİ

PKK, siyasi ferasetsizlik ve muhalif hareketlere tahammülsüzlüğü sonucu Hizbullah’a dayattığı savaşla mücadele tarihinin en büyük stratejik ve taktik hatasını yaptı. Hizbullah ile çatışmalarda güç ve etkinliği kırılan PKK, giderek zayıflayıp gerilemeye başladı. TC, 1992 sonrasında bölgede PKK aleyhine oluşan yeni ortamdan en iyi şekilde istifade etti. Hizbullah-PKK çatışması öncesinde TC açısından görünen bütün olumsuzluklar ve dezavantajlar, bu çatışma sayesinde ortaya çıkan yeni durumla kazanım ve avantaja dönüştü. Böylece TC, ele geçirdiği bu fırsatları değerlendirerek aşamalı bir şekilde bölgedeki durumunu güçlendirmeye başladı. Cemaatın önceden PKK’yi uyardığı gibi, bu çatışmadan en iyi istifade eden ve gelişmeleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanan TC oldu.

Bundan önce TC’nin, Hizbullah-PKK çatışması öncesi içinde bulunduğu durumu maddeler halinde belirtmiştik. Şimdi de çatışmalar sonrası durumuna bakacağız. Böylece TC’nin çatışmalar neticesindeki kazanımlarını daha net bir şekilde görme imkanımız olacaktır. Aynı zamanda PKK’nin ne derece kan kaybettiğini ve neleri elden verdiğini de görmüş olacağız. 1992 sonrası dönemde TC açısından kazanım ve avantaj olan gelişmeleri kısaca maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz;

-Hizbullah-PKK çatışması neticesinde PKK’nin yediği darbeler sonucu zayıflayıp güç ve etkinliğini kaybetmesiyle bölgede güç dengeleri sarsıldı ve yeni bir durum meydana geldi. Bu durumdan TC en iyi şekilde istifade ederek rahat bir nefes alıp Kürdistan’da yeniden toparlanma imkanına kavuştu. TC, bu yeni dönemin kendisine sağladığı imkan ve avantajları kullanarak, daha önce yaşadığı kriz ve bunalım durumundan kurtulma şansını elde etti.

-1992 öncesi dönemde kendi üslerini ve karakollarını korumaktan aciz duruma düşmüş, manevra kabiliyetini yitirmiş olan TC’nin silahlı güçleri, bu yeni dönemin sağladığı imkanlar sayesinde bölgenin birçok yerinde yoğun ve hızlı bir şekilde başarılı operasyonlar gerçekleştirme fırsatı yakalayarak, daha önce bazı noktalarda kaybetmiş olduğu alan hakimiyetini yavaş yavaş elde etmeye başladı.

-1992 öncesi dönemde gece hareket etme kabiliyetini yitiren ve araziye çıkamayan TC’nin silahlı güçleri, artık geceleri araziye çıkabiliyor, pusu kurabiliyor, köylerde ve kırsal alanda gece operasyonları düzenleyebiliyordu.

-1992 sonrası dönemde PKK’nin aktif eylemliliğinin yerini TC’nin yoğun operasyonları aldı. Daha önce PKK’nin yol kesme eylemlerine engel olamayan TC, artık yolların güvenliği için geceleyin bile askeri devriyeler çıkarıyor ve kontrol noktaları kurabiliyordu.

-1992 öncesi dönemde TC, bütün çabalarına, tehdit ve baskılarına rağmen koruculuk sistemini oturtamıyorken, bölgede gittikçe PKK’nin zayıfladığını ve eylem gücünün azaldığını gören köylüler, TC’nin baskılarına daha fazla direnemiyor, silah alıp koruculuğu kabul etmek zorunda kalıyorlardı.

-1992 öncesinde bütün cazip maddi vaatlere ve uygulanan baskılara rağmen, ajan ve muhbir bulmakta zorlanan ve bu nedenle istihbarat sıkıntısı çeken TC, 1992 sonrası dönemde meydana gelen ortamdan istifade ederek bu eksiğini giderme ve konumunu güçlendirme imkanına ulaştı. Bu amaçla TC, bölgede muhbirleştirme ve ajanlaştırma faaliyetlerine hız verdi. Artık bu iş için eleman bulmada eskisi gibi zorlanmıyordu.

-TC, 1992 sonrası dönemde yoğun olarak yürüttüğü koruculaştırma, ajanlaştırma ve muhbirleştirme sonucu bölgede daha rahat istihbarat toplama imkanına kavuştu. Bu ajan ve muhbirlerin verdiği istihbarat sayesinde bölgeyi ve bölge insanını daha fazla tanıyabilme, önünü görebilme ve bunun neticesinde bölge genelinde etkin ve başarılı operasyonlar yapabilme şansını elde etti.

-TC, 1992 öncesi dönemde bütün çabalarına rağmen birçok plan ve projesini hayata geçiremiyordu. Ancak, 1992 sonrası dönemde Hizbullah-PKK çatışmasının kendisine sağladığı imkan ve fırsatlar sayesinde ciddi bir engelle karşılaşmadan, birçok plan ve projesini uygulamaya koyma imkanına kavuştu.

-TC, 1992 öncesi dönemde içinde bulunduğu durgun ve atıl durumdan kurtularak, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve psikolojik birçok alanda atağa geçti. Hizbullah-PKK çatışma ortamının kendisine sağladığı imkanları çok iyi kullanarak, 1992 öncesi döneme nazaran bölge genelinde durumunda gözle görülür derecede değişiklikler meydana geldi. Bu dönemden sonra elde ettiği kazanımlarını ve olumlu durumunu her açıdan güçlendirerek devam ettirdi.

-1992 öncesi dönemde TC’nin Kürdistan’da görev yapan askeri ve sivil güçleri psikolojik çöküntü ve moral bozukluğu içindeyken, 1992 sonrası dönemde TC’nin konumunun güçlenmesiyle içinde bulundukları kötü durumdan kurtulup psikolojik ve moral üstünlük elde ettiler

-TC, 1992 sonrası dönemde Kürdistan’da atağa geçerek o güne kadar atıl durumda olan bütün kurum, kuruluş ve müesseselerini faal bir şekilde fonksiyonlarını icra eder duruma getirdi. Aynı şekilde, iş ve can güvenlikleri olmadığı için bölgede çalışamayan özel sektör, daha rahat ve korkusuzca iş yapabilme imkanına kavuştu.

-TC, 1992 öncesi dönemde birçok yerde kendi birliklerini, karakol ve üstlerini korumaktan acizken ve şehirlerde asayişi sağlayamıyorken, Hizbullah-PKK çatışması sonrasında meydana gelen ortam sayesinde kırsal alanda gerçekleştirdiği başarılı operasyonların yanında, şehir merkezlerinde de kontrolü sağlama ve etkin operasyonlar gerçekleştirme imkanını elde etti.

-TC, 1992 öncesi dönemde PKK’nin boykot, gösteri, kepenk kapatma vb. birçok kitlesel siyasi faaliyet ve eylemini önleyemiyorken, 1992 sonrası dönemde bu etkinliklere engel olabiliyor veya müdahale edip kontrol altına alabiliyordu.

-TC, 1992 sonrası dönemde oluşan ortamın kendisine sağladığı bütün imkan ve fırsatları kullanarak bölge genelinde yaygın ve yoğun bir siyasi, askeri, kültürel ve psikolojik propaganda hamlesi başlattı. 1992 öncesi dönemde yaptığı hataları tekrar etmemeye ve her yolu kullanarak halkın desteğini kazanmaya çalışıyordu. Ancak bütün çabalarına rağmen halkın desteğini kazanamıyordu. Bu gerçeği gören TC, Hizbullah ve PKK’nin halk desteğini kesmek veya en azından halkı bunlardan soğutup uzak durmasını sağlamak için yoğun çaba harcıyordu. Kısaca TC, bu dönemde ele geçirdiği fırsat ve imkanları çok iyi bir şekilde kullanarak her açıdan bölgede konumunu güçlendirmeye çalışıyordu. Böylece o güne kadar yüzlerce milyar dolar harcayarak elde edemediği başarıyı, PKK’nin hamakat sonucu Hizbullah’a dayattığı savaş sayesinde elde etme şansına kavuştu.

[ Geri Dön ]

İlan ve Mesajlar
 
 
 
Şehid Rehber
Şehidlerin Hayatı
Savunmalar
Manifesto


K. Dilinden Hizbullah


Anasayfa | Videolar | Arama | Siteyi Öner | Mobil | İletişim | Yukarı Git