Ana Menü
   ANA SAYFA

   İLETİŞİM

   SİTEDE ARA

   SİTEYİ ÖNER

   BASIN BÜROSU

   ŞEHİTLER ALBUMÜ
Bir Ayet - Bir Hadis
Bir Ayet:
Insanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi gösterecegiz ki onun (Kur'an'in) gerçek oldugu, onlara iyice belli olsun. Rabbinin her seye sahit olmasi, yetmez mi? Fussilet/53

Bir Hadis:
Bir topluluk bir yere vardıklarında, içlerinden birinin onlara selâm vermesi yeterli olur. Oturanlardan birisinin onlardan selâm alması yeterlidir.
En Son Eklenenler
Hizbullah Cemaati...

MUHTEREM EDİP GÜM...

Mescid–i Aksa ve ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

ŞEHADETİNİN 21. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

YENİ ZELANDA’DAKİ...

ŞEHADETİNİN 19. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

ŞEHADETİNİN 18. Y...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

SİYONİST İŞGAL RE...

HİZBULLAH REHBERİ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

MEDRESE–İ YUSUFİY...

CEMAAT REHBERİ'ND...

HİZBULLAH CEMAATİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

BİR MUALLİM VE Bİ...

SENİ ÖZLEM VE RAH...

ŞEHADETİNİN 16. Y...

MÜSLÜMANLARIN BİR...

KENDİ DİLİNDEN HİZBULLAH - 35.BÖLÜM

HİZBULLAH-PKK ÇATIŞMASI ÖNCESİ VE SONRASI BÖLGEDE SİYASİ PARTİLERİN DURUMU VE CEMAATIN BUNLARA KARŞI TUTUMU

Hizbullah-PKK çatışması öncesi dönemde, PKK ile ilişkili ve anlaşmalı olmayan siyasi partiler bölgede hiçbir etkin faaliyet yürütemiyordu. PKK’nin baskı ve dayatmaları sonucu bu partilerin çoğu etkisiz birer tabela partisi haline gelmişti. PKK ile işbirliği yapmadan veya onayını almadan siyasi partilerin faaliyet yürütmeleri çok zor veya imkansızdı. PKK, kendi paralelinde siyaset yapan parti ve şahısların lehine olacak şekilde bölgedeki legal siyasi faaliyetleri maniple edip yönlendiriyordu. Bu durumdan PKK ile düşünsel yakınlığı bulunmayan veya anlaşma yoluna gitmeyen bütün partiler olumsuz yönde etkileniyordu. Özellikle RP gibi tabanını dindar insanların oluşturduğu partiler bu durumdan daha fazla etkileniyor, faaliyetleri engelleniyor ve PKK’nin hedefi oluyorlardı.

Ancak Hizbullah-PKK çatışması başlayıp Cemaat bölgede etkin bir güç haline gelince durum değişti. PKK ile ideolojik ve siyasi bağları bulunmayan, işbirliği yapmak istemeyen ve o güne kadar değişik baskılar sonucu PKK’nin birçok isteğini kabul etmek zorunda kalan bütün siyasi parti ve şahsiyetler, dolaylı veya dolaysız bir şekilde Cemaatın meydana getirdiği bu yeni ortamdan istifade ettiler. Cemaatin etkin olduğu bu yeni dönemde toplumun bütün kesimlerinden; farklı siyasi partilerden, değişik sosyal gruplardan insanlar, karşılaştıkları sorunlardan dolayı Cemaate müracaat ediyor, istek, sorun ve şikayetleriyle Cemaatın ilgilenmesini ve çözüm getirmesini istiyorlardı. Bunların içerisinde farklı siyasi görüşlerden insanlar, parti adayları, il ve ilçe yöneticileri ile toplumda tanınmış aileler ve belirgin şahsiyetler dahil her kesimden insanlar bulunmaktaydı. Burada bunların isimlerini ve ilişkilerinin detayını zikretmiyoruz. Ancak şunu diyebiliriz ki, bu insanların değişik münasebetlerle getirdikleri istek ve sorunlarını Cemaat ele alıp değerlendiriyor, kendi mücadele anlayışı, ilkeleri ve programları doğrultusunda çözüme kavuşturmaya ve yardımcı olmaya çalışıyordu.

PKK’nin etkin olduğu dönemde RP, diğer partilere nazaran var olan İslami görünümü, tabanının İslami hassasiyetlere sahip olması, tabanından birçok insanın Cemaate sempatiyle bakması ve çocuklarının Cemaat çalışmaları içinde bulunması gibi nedenlerle, diğer partilere nazaran daha fazla o ortamdan olumsuz yönde etkileniyordu. Cemaatın bölgede etkinlik kazanmasıyla beraber RP, oluşan yeni ortamdan siyasi yönden en fazla istifade eden parti oldu. PKK’nin etkin olduğu ve bölgedeki siyasi faaliyetleri yönlendirdiği dönem olan 1992 öncesinde RP’nin girdiği seçimlerde aldığı oy oranıyla, Hizbullah-PKK çatışmasının başladığı ve Hizbullah’ın bölgede etkinlik kazandığı 1992 sonrası dönemde RP’nin girdiği seçimlerde aldığı oy oranı karşılaştırılırsa, bu iki dönem arasındaki belirgin oy farkı görülecektir. Bu basit karşılaştırma RP’nin aldığı yüksek orandaki oyları ortaya koymakta ve RP’nin bu yeni ortamdan ne derece politik olarak istifade edip çıkar sağladığını göstermektedir. Ayrıca, Cemaatın İslami faaliyetleriyle bölge genelinde oluşan İslami uyanış ve bilinçlenme neticesinde, daha önceki dönemlerde RP’nin oy alamadığı bazı alanlarda yüksek oranda oy aldığı da bir gerçektir. Hizbullah-PKK çatışma sürecinin başlaması ve Cemaatın bölgede üstünlük sağlaması neticesinde, o güne kadar varolan baskı ve korku ortamının son bulması, Cemaatın seçimleri boykot etmemesi veya belirli bir tercih doğrultusunda tavır koymaması nedeniyle sadece RP değil, o güne kadar PKK’nin paralelinde siyaset yapmayan ve bundan dolayı faaliyetleri engellenen bütün siyasi çevreler de aynı şekilde Cemaatın sağladığı bu yeni ortamdan çok yönlü olarak yararlandılar. RP bunun en bariz örneği olduğu için özellikle belirttik.

Cemaat, bölgede varolan mevcut legal siyasi partilerin hiç biriyle özel bir ilişki içinde olmadı. Hepsine mesafeli yaklaştı. Hiçbir şahıs veya parti lehine tercihte bulunmadığı gibi, özel olarak da kimseyi desteklemedi. Ancak bölgedeki toplumsal ve politik yapıyı göz önünde bulundurarak, toplumdaki politik çekişmelerde taraf olmamak, yanlış anlama ve sürtüşmelere sebebiyet vermemek, Cemaatın etkin olduğu alanları deşifre etmemek, rejimin dikkatini Cemaatin üzerine çekmemek vb. sebeplerden dolayı bilinçli olarak seçimleri de boykot etmedi. Oysa ki, eğer Cemaat isteseydi 1993-1994 yıllarından sonra yapılan yerel ve genel seçimlerin hepsinde aday gösterebilir ve istediği adayları seçtirebilirdi. Ayrıca bu dönemde legal alanda bazı siyasi faaliyetleri de organize edip yönlendirebilirdi. Ancak Cemaat, takip ettiği stratejisi gereği ve başka nedenlerden dolayı o dönemde legal alanda siyasi faaliyetlere girişmedi.

[ Geri Dön ]

İlan ve Mesajlar
 
 
 
Şehid Rehber
Şehidlerin Hayatı
Savunmalar
Manifesto


K. Dilinden Hizbullah


Anasayfa | Videolar | Arama | Siteyi Öner | Mobil | İletişim | Yukarı Git