Ana Menü
   ANA SAYFA

   İLETİŞİM

   SİTEDE ARA

   SİTEYİ ÖNER

   BASIN BÜROSU

   ŞEHİTLER ALBUMÜ
Bir Ayet - Bir Hadis
Bir Ayet:
Insanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi gösterecegiz ki onun (Kur'an'in) gerçek oldugu, onlara iyice belli olsun. Rabbinin her seye sahit olmasi, yetmez mi? Fussilet/53

Bir Hadis:
Bir topluluk bir yere vardıklarında, içlerinden birinin onlara selâm vermesi yeterli olur. Oturanlardan birisinin onlardan selâm alması yeterlidir.
En Son Eklenenler
Hizbullah Cemaati...

MUHTEREM EDİP GÜM...

Mescid–i Aksa ve ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

ŞEHADETİNİN 21. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

YENİ ZELANDA’DAKİ...

ŞEHADETİNİN 19. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

ŞEHADETİNİN 18. Y...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

SİYONİST İŞGAL RE...

HİZBULLAH REHBERİ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

MEDRESE–İ YUSUFİY...

CEMAAT REHBERİ'ND...

HİZBULLAH CEMAATİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

BİR MUALLİM VE Bİ...

SENİ ÖZLEM VE RAH...

ŞEHADETİNİN 16. Y...

MÜSLÜMANLARIN BİR...

KENDİ DİLİNDEN HİZBULLAH - 39.BÖLÜM

 

PKK’YE BİRKAÇ SÖZ VE UYARI

Hizbullah, hiç bir yerli ve yabancı güce bağlı olmayan bağımsız İslami bir harekettir. Mücadeleye başladığı ilk günden şimdiye kadar İslamiliğinden ve bağımsızlığından ödün vermeden yoluna devam edegelmiştir. Çıkış yeri ve mücadele alanı ağırlıklı olarak Kürdistan olup, bu topraklarda çeyrek asırlık bir mücadele tarihine sahiptir. Bağrından çıktığı, içinde cemaatleşip, büyüyüp İslami faaliyet yürüttüğü, maddi ve manevi desteğini gördüğü Müslüman Kürdistan halkı bu mücadele tarihinin canlı şahididir. Bugüne kadar halkı etkilemek, kendisini halka tanıtmak ve kabul ettirmek için alışılagelmiş propaganda araçlarını kullanmadan ve bu araçlara ihtiyaç duymadan, kendisinden emin bir şekilde bir mücadele sürdürmesinin tek nedeni, hem keyfiyet ve hem de kemiyet açısından ulaştığı Cemaat gücü ve bu mücadelesinde büyük oranda desteğini aldığı halkı ile arasında var olan ileri düzeydeki tanışmışlık, itimat, güven ve bağlılık duygusudur.

Başta Kürdistan halkı olmak üzere bütün Türkiyeli İslami gruplar ile Cemaatı tanıyan dost ve düşman herkesin çok iyi bildiği ve şahit olduğu, yakalanan ve sorgulanan Cemaat mensuplarının polisteki sorgu tutanakları ile mahkeme dosyalarının belgelediği, TC’nin eline geçen Cemaat arşivinin açıkça gösterdiği ve ortaya koyduğu gibi Hizbullahi Cemaat, İslami dava anlayışının gereği olarak bugüne kadar hiçbir zaman ve hiçbir ortamda TC ile işbirliğine girmemiştir. Zorunlu olarak PKK ve nifak grubuyla girdiği çatışmalardan TC’nin dolaylı olarak dahi istifade etmemesi için imkanları dahilinde yoğun çaba sarf etmiştir. PKK’nin yaptığı haksızlık, zulüm, karalama, itham, iftira ve kısacası bütün düşmanlıklarına rağmen Cemaat, TC’nin PKK’ye yönelik tutum ve uygulamalarına hiçbir zaman ve hiçbir şekilde destek vermemiştir. Bunlar açık gerçekler olup, bunun aksini hiç kimse iddia edemez ve ispatlayamaz. Ancak siz, ilk günden şimdiye kadar, sürekli olarak ısrarla Hizbullah hakkında yaptığınız bütün iftira ve karalamalarınızın asılsız ve yalan olduğunu çok iyi bildiğiniz halde bu tutumunuzu sürdürüyor, çıkarınıza uygun düşmediği için gerçekleri kabul etmek istemiyorsunuz.

Yakalanan Cemaat mensupları sorguda size yönelik bilgi vermeleri doğrultusunda çok ağır işkence ve baskılara maruz kaldıkları halde, bunu kabul etmiyor ve bilgi vermiyorlardı. Bu tutum, TC’nin işkencecilerini çılgına çeviriyor ve arkadaşlarımıza vahşice işkence yapmalarına sebep oluyordu. Cemaat mensuplarının bu tavırları bazen hayatlarına mal oluyor, bazen de uzun süreli zindan hayatına mahkum edilmeleriyle sonuçlanıyordu. Arkadaşlarımızla aynı yerde ve aynı zamanda gözaltında bulunan çok sayıda arkadaşınız bu duruma tanıklık etmiştir. İnandığımız ve uğruna mücadele verdiğimiz İslami akidemiz ve cemaatsel ilkelerimiz gayr-ı İslami zulüm rejimleriyle işbirliğine müsaade etmediği için Cemaat mensupları, ağır işkencelere ve baskılara direnerek böyle bir tutum sergiliyorlardı. Bu gerçekleri, PKK’yi hoşnut etmek, ikna etmek veya propaganda olsun diye söylemiyoruz. Sadece bu gerçeklerin herkes tarafından bilinmesini istediğimiz için söylüyoruz.

Aynı bölgenin insanları ve aynı alanda mücadele eden bir hareket olarak hareketinizi ve mücadelenizi ilk günden beri iyi takip etmiş, gözlemlemiş ve tanımışızdır. Sizinle yaşadığımız uzun süreli çatışma dönemi boyunca her türlü zulüm, ihanet, baskı ve insanlık dışı saldırılarınıza maruz kaldık. Bu sayede partinizi ve liderinizi yaşadığımız tecrübelerle iyi bir şekilde tanıma imkanımız oldu. Liderinizin başına gelenlerden dolayı üzülmeye değmeyecek kadar değersiz bir insan olduğunu çok iyi biliyoruz. Buna rağmen, yakalanması esnasında Türk şovenistlerinin ağızlarından salyalar akıtarak, yamyamlar gibi tempo tutup sevinçten dans etmeleri karşısında, kendisi için olmazsa dahi bir hareket olarak başınıza gelenlere üzüldük. Nitekim, yakalandıktan sonra içine girdiği uzlaşmacı tavrı ve TC ile geliştirdiği işbirliği, kendisi için üzülmeye değmeyecek kadar değersiz biri olduğunu ortaya koydu. Ancak yine de kendisi için değil, onun şahsına veya partinize umut bağlamış, birçok şeyini bu yolda feda etmiş zavallı Kürt insanları için üzüldük.

Cemaate yönelik haksız yere açtığınız savaş ve vahşice saldırılarınıza, sürekli yaptığınız yalan propaganda, iftira ve karalamalarınıza ilaveten, Cemaate karşı TC ile pratikte çok açık bir şekilde işbirliği içine girdiniz. Çatışma süreci boyunca hem yayın organlarınızda ve hem de elemanlarınız vasıtasıyla resmen Cemaat mensuplarını ve faaliyetlerini TC’ye ihbar edip ispiyonculuk yaptınız. Yıllardır yaptığınız bu düşmanlık, yalan ve iftiraya dayalı karalama kampanyanız ve ispiyonculuğunuz yetmiyormuş gibi, TC ile, gizlemeye ihtiyaç duymayacak bir şekilde açıkça ittifak kurup ortak hareket ettiniz. Yıllarca Kürdistan insanına kan kusturan polis şefleri ve çetelerin cenazelerine sahip çıkarak ve bölgenin diğer yerleşim alanlarından insanları toplayıp cenaze törenlerine katılarak gerçek yüzünüzü ortaya koydunuz. TC’ye yaranmak ve sofrasından bir kemik kapmak umuduyla, TC’nin yeni milis gücü olarak polis, Mit, tim ve çetelerle beraber aynı safta yürüdünüz. TC’nin bölge halkı tarafından sahiplenildiğini ve sevildiğini ortaya koymak, TC’ye bağlılığınızı ve sadakatinizi göstermek için kraldan daha fazla kralcı kesilip gönüllü uşaklık yaptınız. Bu tutumunuzla, rejimin işbirlikçisi bir kontra hareketi olduğunuzu açıkça gösterdiniz.

Ulu başkanınız(!), hiç şüphesiz eğer hedeflerine ulaşmayı başarıp iktidara gelseydi, Kürtlerin Atatürk’ü olacak ve Kemalist rejimin bir asra yakındır yaptığı zulümlerden ve çektirdiği acılardan daha fazlasını Müslüman Kürt halkına çektirecekti. Bu hedeflerine ulaşmasına gerek kalmadan, çeyrek asırlık mücadele süreci boyunca Müslüman Kürt halkının kanını oluk oluk akıtarak, uygulamalarıyla nasıl eli kanlı bir diktatör olduğunu göstermiştir. Ancak, hem kendisinin yaptığı zulümleri ve hem de yeni keşfettiği ve seksen yıllık Kemalistlerden daha ileri derecede bir heyecan ve aşkla sımsıkı sarıldığı yeni rehberi Atatürk’ün ve Kemalist rejimin bugüne kadar Müslüman Kürt halkına yaptıklarını az görmüş olmalı ki, dayılarına misafir bulunduğu İmralı’da, Laik Kemalist diktatörlere Müslüman Kürt halkının yeniden imhası doğrultusunda yol gösterip akıl vermekte ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Yıllardır yaptığınız çok çirkin hizbi kontra yakıştırması, yalan ve iftiraya dayalı ucuz karalama ve ithamlarınıza karşı Cemaat, bugüne kadar sizinle ağız dalaşına girmeye ve açıklama yapmaya tenezzül etmedi. Çünkü sizin mantığınızın “Yalan ve iftira at, tutmazsa izi kalır” mantığı olduğunu bildiğinden, sözlü açıklamalar ve yazılı cevaplarla ikna olacağınıza inanmıyordu. Bundan dolayı, yaptığınız bütün düşmanlıklara, sadece anladığınız tek dil olan eylem diliyle cevap vererek çok sert bir şekilde tepki gösterdi. Yanılmıyorsak Cemaatın bu mesajını da çok iyi aldınız ve anladınız. Ancak, öyle anlaşılıyor ki, geçmişte yaşanan olaylardan ders almaya ve kendinizi düzeltmeye niyetiniz yoktur. Bugüne kadar ki yanlış politikalarınızın çok sayıda insanınızın hayatına ve Kürt halkına pahalıya mal olduğunu görüp bildiğiniz halde halen akıllanmamış görünüyorsunuz.

Meydanın size kaldığı vehmine kapılıp elinizdeki medya ve iletişim vasıtalarını kullanarak, Cemaat aleyhine yalan ve iftiraya dayalı karalamalarınıza devam ediyorsunuz. Bu ahlak ve alışkanlıklarınızı terk etmeyip bu çirkin tutumunuzu sürdürmeye niyetiniz varsa, -ki öyle görünüyor- geriye dönüp 1991 sonrası Cemaatle yaşadığınız çatışma dönemine bakıp, içine düştüğünüz kötü durumu hatırlamanızda fayda vardır. Eğer bu düşmanca tutum ve yanlış politikayı sürdürmede ısrar ederseniz, uşaklığını yapmak ve gönüllü bir cahş ordusu olarak hizmetine girmek için can attığınız TC’nin de bu sefer sizi kurtaramayacağını çok iyi bilmenizi isteriz.

 

[ Geri Dön ]

 

İlan ve Mesajlar
 
 
 
Şehid Rehber
Şehidlerin Hayatı
Savunmalar
Manifesto


K. Dilinden Hizbullah


Anasayfa | Videolar | Arama | Siteyi Öner | Mobil | İletişim | Yukarı Git