Ana Menü
   ANA SAYFA

   İLETİŞİM

   SİTEDE ARA

   SİTEYİ ÖNER

   BASIN BÜROSU

   ŞEHİTLER ALBUMÜ
Bir Ayet - Bir Hadis
Bir Ayet:
Insanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi gösterecegiz ki onun (Kur'an'in) gerçek oldugu, onlara iyice belli olsun. Rabbinin her seye sahit olmasi, yetmez mi? Fussilet/53

Bir Hadis:
Bir topluluk bir yere vardıklarında, içlerinden birinin onlara selâm vermesi yeterli olur. Oturanlardan birisinin onlardan selâm alması yeterlidir.
En Son Eklenenler
Hizbullah Cemaati...

MUHTEREM EDİP GÜM...

Mescid–i Aksa ve ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

ŞEHADETİNİN 21. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

YENİ ZELANDA’DAKİ...

ŞEHADETİNİN 19. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

ŞEHADETİNİN 18. Y...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

SİYONİST İŞGAL RE...

HİZBULLAH REHBERİ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

MEDRESE–İ YUSUFİY...

CEMAAT REHBERİ'ND...

HİZBULLAH CEMAATİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

BİR MUALLİM VE Bİ...

SENİ ÖZLEM VE RAH...

ŞEHADETİNİN 16. Y...

MÜSLÜMANLARIN BİR...

KENDİ DİLİNDEN HİZBULLAH - 42.BÖLÜM

NİYE BAŞKA HİÇ KİMSEYE DEĞİL DE BU GRUBA MÜNAFIK DEDİK?

 Cemaatın uzun süreli mücadele hayatı boyunca değişik dönemlerde cemaatsel faaliyetler içerisinde Cemaatin yöntem ve hedeflerini kavramada zorluk çeken, her merhalenin beraberinde getirdiği yeni şartlara uygun yaşam biçimine adapte olamayan, Cemaatsel prensipleri anlama, kavrama ve bunları hayata geçirip pratize etmede başarısız kalan, sürekli gelişen mücadelenin beraberinde getirdiği dönemsel zorluklara katlanamayan, Cemaatin hızlı ilerleyişine ayak uyduramayan veya değişik nedenlerle Cemaatle görüş ve düşünce ayrılığı içine düşen ve bütün bu farklı sebeplerden dolayı Cemaatten ayrılan birçok insan olmuştur. Bu fertlerin çoğunun haklı neden ve gerekçeleri olmadığı halde, bu ayrılışlarından dolayı Cemaat tarafından münafıklık veya başka gayr-ı İslami bir isim veya vasıfla nitelendirilmemiş, itham edilmemiş ve düşman olarak da görülmemişlerdir.

Aynı şekilde, Türkiye genelinde Cemaate karşı düşmanca diyebileceğimiz bir tutum içinde olan, bu doğrultuda tavır ve davranış sergileyen, basın ve yayın yoluyla veya gizlice özel mahfillerde Cemaatı acımazsızca eleştiren, kıskançlık, kin, garaz, cehalet veya kavrayışsızlık gibi değişik nedenlerle Cemaat aleyhine gizli veya açık faaliyet yürüten başka kişi veya gruplar da vardı. Bütün bunları tanımamıza ve bunların yaptıklarından haberdar olmamıza rağmen, bu kişi ve grupları münafıklıkla veya başka gayr-ı İslami vasıflarla itham etmediğimiz gibi, bu tavır ve tutumlarından dolayı bu insanlara karşı maddi güç kullanarak çatışma yolunu da seçmedik.

Gerek Cemaatten ayrılan, gerekse Cemaatle beraberlikleri olmayıp Cemaat aleyhtarlığı ve düşmanlığı yapan söz konusu bu fert ve gruplar, hem keyfiyet olarak ve hem de kemiyet olarak nifak grubu diye isimlendirdiğimiz Menzil grupçuğundan daha ileri ve daha gelişkin durumdaydılar. Neden söz ve eylemleriyle Cemaate zarar verip faaliyetlerini engelleyen ve Cemaat için önemli derecede sorun teşkil eden bu fert ve gruplar münafık olarak nitelendirilmedi ve düşman muamelesine tabi tutulmadı da, bunlara nazaran hem keyfiyet ve hem de kemiyet açısından niteliksiz ve küçük kalan Menzil, nifak grubu olarak nitelendirildi? Bu isimle vasıflandırılmasına ne sebep oldu? Neden bu grupla ihtilaf ve ayrılıklar yaşandı? Bu ihtilaflar çatışmaya ve düşmanlığa nasıl dönüştü ve bu noktaya nasıl gelindi? Bütün bunlar bilinmeden ve bu sorular cevap bulmadan bu konunun anlaşılması mümkün değildir.

Bütün bu olup bitenlerin ve yaşananların bir illeti, bir delili, bir mantığı, bir izah şekli ve hepsinden öte İslami bir dayanağının olması gerekir. Yukarıdaki soruların cevap bulması ve net olarak anlaşılması için bu grubun ve bu grupla yaşanan olayların detaylı bir şekilde bilinmesine ve izah edilmesine ihtiyaç vardır. Bütün bunlar bilinmeden ve açıklığa kavuşmadan bu konuda fikir ve kanaat sahibi olmak mümkün değildir. Bundan dolayı, yaşanan olayları tarihi seyrine göre ana başlıklar şeklinde ele alıp izah edeceğiz. Bunlar yapıldıktan sonra bunları okuyan Müslümanların ve ilgi duyan herkesin bu konuda bir fikir ve görüş sahibi olması veya bir karara varması daha kolay olacaktır. Gizli ve aşikar, gelişen her şeyi en iyi bilen ve gören Rabbimizden dileğimiz, bütün Müslümanlara hakkı hak olarak gösterip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak gösterip ondan sakınmayı nasip etmesidir.

 

 

[ Geri Dön ]

 

İlan ve Mesajlar
 
 
 
Şehid Rehber
Şehidlerin Hayatı
Savunmalar
Manifesto


K. Dilinden Hizbullah


Anasayfa | Videolar | Arama | Siteyi Öner | Mobil | İletişim | Yukarı Git