Ana Menü
   ANA SAYFA

   İLETİŞİM

   SİTEDE ARA

   SİTEYİ ÖNER

   BASIN BÜROSU

   ŞEHİTLER ALBUMÜ
Bir Ayet - Bir Hadis
Bir Ayet:
Süphesiz, Rabbimiz Allah'tir deyip, sonra dosdogru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: Korkmayin, üzülmeyin, size vâdolunan cennetle sevinin! derler. Fussilet/30

Bir Hadis:
''Daha vakti var, ilerde yaparım'' demek, şeytanın mü'minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir.
En Son Eklenenler
Hizbullah Cemaati...

Hizbullah Cemaati...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

YENİ ZELANDA’DAKİ...

ŞEHADETİNİN 19. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

ŞEHADETİNİN 18. Y...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

SİYONİST İŞGAL RE...

HİZBULLAH REHBERİ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

MEDRESE–İ YUSUFİY...

CEMAAT REHBERİ'ND...

HİZBULLAH CEMAATİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

BİR MUALLİM VE Bİ...

SENİ ÖZLEM VE RAH...

ŞEHADETİNİN 16. Y...

MÜSLÜMANLARIN BİR...

SAYIN BAGASİ'YE S...

ŞEHİT REHBER'İN 1...

SAYIN BAGASİ, SON...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH BASIN B...

MUHTEREM EDİP GÜMÜŞ'TEN RAMAZAN MESAJI

Bismihi Teâlâ

Rahmet ikliminin yaşandığı ve Allah Teâlâ’nın büyük nimetlerle donattığı mübarek Şehri Ramazan ile bir kez daha buluşuyoruz. Bu güzel ay, Allah Teâlâ’nın Mü’min kullarına bahşettiği en ulvi hediyelerden birisidir. Bu ayda, bir yıl içerisinde yaptıklarımızı gözden geçirme ve kendimizi hesaba çekme imkânına kavuşuruz. İslami hayatın sınırlarını zorlayan tutum ve davranışlara çekidüzen verme fırsatını yine bu ayda elde ederiz. Ramazan, hayata çekidüzen verme ve arınma ayıdır. Hayatımızı Kur’an ve sünnet çerçevesinde düzenlemek için bize yeni imkânlar sunmaktadır. Ayrıca en yakınımızdan en uzağımıza kadar bütün Müslümanlarla diyalog kurmamıza fırsat tanımaktadır.

Bu güzel ayı bir başlangıç kabul edip Kur’an ve sünnete daha içten ve daha güçlü şekilde yönelmeliyiz. Etrafımızı saran, kimi zaman insanlarımızın etkilenmesine neden olan cahili hayattan sıyrılıp hayatımızı Kur’an ve sünnet ile donatmalıyız. Kur’an ve sünnetin çerçevesini çizdiği hayatı esas alıp, bu ölçüye uymayan tutum, davranış ve ilişkilerimizi gözden geçirip Kur’an ve sünnete uymayan yönleri terk etmeliyiz.

Bedenimiz hastalığa esir düşmeden, üzerimize yaşlılık çökmeden ve ölüm kapımıza dayanmadan Rabbimiz tarafından bize sunulan tüm fırsatları yine onun rızası doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirelim. Sürekli olarak hayatımızı muhasebeden geçirelim. Hesapsız, istişaresiz hiçbir işe girmeyelim.

Günümüz insanını en fazla meşgul eden, Allah Teâlâ’dan uzaklaştıran ve Allah Teala’ya kulluğunu gereği gibi yapmasına engel olan şey dünyaya büyük ilgi duyması ve ona şiddetle bağlanmasıdır. Kardeşler, dünyanın ve içindeki nimetlerin geçici; daimi ve güzel olanların ise Allah Teâlâ’nın katında olduğuna inanarak hayatını sürdürmelidir. Baki olan ahiret hayatının karşısında fani olan dünya hayatının bir değerinin olmadığı bilinmelidir. Her kardeş, yaptıklarını ihlâsla ve Allah Teâla’yı razı etme çabasında olmalıdır. Ölümü zihnimizde canlı tutan ve dünyanın geçiciliğini hatırlatan tutum ve davranışlar içerisinde bulunmalıyız. Kabirleri ziyaret ederek ölüm ve ötesini tefekkür etmeliyiz.

Ramazan vesilesiyle kadın ve erkek tüm kardeşlerimiz; camilerde, evlerde veya değişik mekânlarda yapılan Kur’an mukabelesi yanında farz namazları ve Teravih namazlarını cemaatle kılmaya özen göstermeli ve bu vesile ile yeni yeni dostlar edinmeli, yardıma muhtaç insanlara yardımcı olmalıdırlar.

Rabbim, hepimize bu mübarek aydan en güzel şekilde istifade etmeyi nasip etsin. Kendi rızası için yapılan ibadetleri ve duaları kabul etsin.

Ramazan ayı hayatımızı rahmet ve bereketle kuşatırken, maalesef dünyanın birçok yerindeki Müslümanlar Ramazan’ı acı, gözyaşı ve büyük sıkıntılarla karşılamak zorunda kaldılar. Dünyanın birçok yerinde Müslümanların katledilmesi içimizi acıtıyor. Bundan daha acısı, bazı yerlerde İslam’a hizmet etme adına birbirinin kanını dökmesidir. Ellerinde imkânı olan Müslümanların bu kötü tabloyu sona erdirmek için seferber olmaları gerekir. Buradaki hitabımız devletlerden çok mutedil İslami yapılaradır. Zira islami hareketlerin ve yapıların devletler gibi çıkar hesapları yoktur. Yapacaklarını ve söyleyeceklerini Allah için yapar ve söylerler. Bununla birlikte seherlerde secdelere kapanıp Allah Teala’nın Müslümanları bu büyük fitneden kurtarması için bolca dua etmeliyiz.

Birbirinin kanını döken Müslümanların dayanakları ne olursa olsun neticede bu durum Müslüman kanının dökülmesine sebep oluyorsa; herkesin düşünce, tutum ve davranışlarını tekrar gözden geçirmesi gerekir. Aslında, tarafların üzerinde etkin yapılar ve oluşumlar olsaydı bunları bir araya getirip haklı ve haksızı tespit ederek haklının yanında yer alma gibi bir yükümlülüğümüz doğardı. Ancak bunu yapacak bir güç olmadığı için, fiili olarak bu çatışmaların içinde olmayan Müslümanlara düşen, haklı haksız tarafı belirlemekten öte mübarek Ramazan’ı da vesile edinerek öncelikle dökülen bu kanın durdurulması için çaba sarf etmesidir. Çatışan tarafların da bu mübarek ayda sakin bir kafa ile başta ümmetin ve içine girdikleri durumun muhasebesini yapmalarını diliyoruz.

Geçmişte Cemaat olarak içinde bulunduğumuz şartlar; gerek ülke içinde gerekse dışarıdaki Müslümanlarla yeterince yakın ilişki ve diyalog kurmaya fırsat vermedi. Rabbime hamd olsun bugün bize hem içeride hem de dünyanın birçok ülkesinde diğer Müslüman kardeşlerle konuşma ve tanışma fırsatı vermiştir. Bütün bu kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde genel olarak ümmetin hali ve bu halden kurtulmanın çarelerini konuşuyoruz. İslam ve Müslümanlara faydalı olmayan her türlü söz ve davranışlardan kaçınılması gerektiğini söylüyoruz. Zaman zaman muhalif görüşteki Müslümanlardan iki tarafa da yapılan yanlışlıkları ve ümmetin faydasına olmayan söylem ve davranışları kendimizce hatırlatıyoruz. Genelde bu tavır ve davranışımızın doğru olduğu takdir edilmekle beraber zaman zaman bazı fert ve oluşumlardan eleştiri aldığımız da oluyor. Ancak biz, Müslümanların faydasına olduğuna inandığımız mutedil ve yapıcı çizgimizi sürdürmeye devam edeceğiz İnşallah.

Kimsenin yanlışlarına ortak olmamaları için tüm kardeşlerimiz, bulundukları her ortamda bu tavrımızı yansıtmalıdırlar. Sohbetlerinde, yazılarında, yorumlarında, seminer ve konferanslarında birilerini eleştirmek ve yargılamaktan çok; yaşanan olayların İslam’a ve Müslümanlara olan zararlarına dikkat çekerek, ümmetin faydasına olan hususları hikmetle yazıp konuşmalıdırlar.

Rabbim, ümmeti karşı karşıya olduğu fitneden kurtarsın. Bizleri ve kardeşlerimizi her türlü fitneden korusun, hakkı söyletsin, hakkı yaptırsın ve hakkı yazdırsın. Rabbim, birbirlerinin kanını döken Müslümanların arasını düzeltsin. Tüm Müslümanları yekvücut olarak İslam ve Müslümanların izzeti için kâfirler karşısında onurlu, Müslümanlar karşısında ise alçakgönüllü kılsın.

Bu vesileyle bir paragrafla da olsa başka bir konuya değinmek istiyorum. Biz bir işe, bir eyleme karar vereceğimiz zaman yapılacak bu iş ve eylemin İslam’a uygunluğuna, İslam ve Müslümanların faydasına olduğuna kani olduktan sonra imkânlarımız dâhilinde onu hayata geçirmeye çalışırız. Bu belirlenen çerçeve ve ölçüler içinde bir işi yapmaya karar verdikten sonra inşallah hiçbir güç bize engel olamaz. Bu konuda özellikle gençlerimiz müsterih olsun. Hepsinin gözlerinden öperim. Allah Teala ile irtibatınız sağlam olsun. İslam’ı en güzel bir şekilde öğrenmeye, yaşamaya ve tebliğ etmeye devam edin. Siz fedakâr kardeşlerimizin bu dava için gerekli olanı her an yapmaya hazır olduğunuzu biliyor, bizim de buna hazır olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.

Bu mübarek ay, gün ve saatlerde özellikle seher vaktinde, farz namazlardan sonra ve iftar saatinde bizi dualarınızdan mahrum etmeyin. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Kardeşiniz Edip

Diger Basliklar
   HİZBULLAH REHBERİ MUHTEREM EDİP GÜMÜŞ'ÜN GÜNDEMDEKI KORONA VİRÜS DEĞERLENDİRMESİ
   HİZBULLAH REHBERİ MUHTEREM EDİP GÜMÜŞ'TEN 17 OCAK MESAJI
   HİZBULLAH REHBERİ EDİP GÜMÜŞ'TEN MEHMET YAVUZ İÇİN TAZİYE MESAJI
   HİZBULLAH REHBERİ EDİP GÜMÜŞ'TEN MUHAMMED MURSİ İÇİN TAZİYE MESAJI
   ŞEHADETİNİN 19. YILINDA ŞEHİD REHBER'İ RAHMETLE YÂD EDİYORUZ
   HİZBULLAH REHBERİNİN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
   HİZBULLAH REHBERİNDEN SEYDA M.SAİD VAROL İÇİN TAZİYE MESAJI
   ŞEHADETİNİN 18. YILINDA ŞEHİD REHBER'İ RAHMETLE YÂD EDİYORUZ
   HİZBULLAH REHBERİNİN KURBAN BAYRAMI MESAJI
   HİZBULLAH REHBERİ MUHTEREM EDİP GÜMÜŞ'TEN BAYRAM MESAJI
   MUHTEREM EDİP GÜMÜŞ'TEN 17 OCAK MESAJI
   MEDRESE–İ YUSUFİYE'DEN BİR MAZLUM DAHA HAKKA YÜRÜDÜ
   CEMAAT REHBERİ'NDEN KURBAN BAYRAMI MESAJI
   HİZBULLAH REHBERİ EDİP GÜMÜŞ'TEN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
   BİR MUALLİM VE BİR GÖNÜL ADAMI AYTAÇ BARAN
   SENİ ÖZLEM VE RAHMETLE ANIYORUZ MEHMET ABİMİZ!
   ŞEHADETİNİN 16. YILINDA ŞEHİD REHBERİ RAHMETLE YÂD EDİYORUZ!
   MÜSLÜMANLARIN BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUKLARI BÜYÜKTÜR
   ŞEHİT REHBER'İN 15. ŞEHADET YIL DÖNÜMÜ MESAJI
   HİZBULLAH REHBERİ'NDEN KURBAN BAYRAMI MESAJI
İlan ve Mesajlar
 
 
 
Şehid Rehber
Şehidlerin Hayatı
Savunmalar
Manifesto


K. Dilinden Hizbullah


Anasayfa | Videolar | Arama | Siteyi Öner | Mobil | İletişim | Yukarı Git