Ana Menü
   ANA SAYFA

   İLETİŞİM

   SİTEDE ARA

   SİTEYİ ÖNER

   BASIN BÜROSU

   ŞEHİTLER ALBUMÜ
Bir Ayet - Bir Hadis
Bir Ayet:
Süphesiz, Rabbimiz Allah'tir deyip, sonra dosdogru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: Korkmayin, üzülmeyin, size vâdolunan cennetle sevinin! derler. Fussilet/30

Bir Hadis:
''Daha vakti var, ilerde yaparım'' demek, şeytanın mü'minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir.
En Son Eklenenler
Hizbullah Cemaati...

Hizbullah Cemaati...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

YENİ ZELANDA’DAKİ...

ŞEHADETİNİN 19. Y...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

HİZBULLAH BASIN B...

ŞEHADETİNİN 18. Y...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH REHBERİ...

SİYONİST İŞGAL RE...

HİZBULLAH REHBERİ...

MUHTEREM EDİP GÜM...

MEDRESE–İ YUSUFİY...

CEMAAT REHBERİ'ND...

HİZBULLAH CEMAATİ...

HİZBULLAH REHBERİ...

BİR MUALLİM VE Bİ...

SENİ ÖZLEM VE RAH...

ŞEHADETİNİN 16. Y...

MÜSLÜMANLARIN BİR...

SAYIN BAGASİ'YE S...

ŞEHİT REHBER'İN 1...

SAYIN BAGASİ, SON...

HİZBULLAH BASIN B...

HİZBULLAH BASIN B...

MUHTEREM EDİP GÜMÜŞ'TEN ÖĞRENCİ AİLELERİNE TAVSİYELER

MUHTEREM EDİP GÜMÜŞ Mısır’daki Siyonist devletin büyükelçiliğini basan Müslüman halkı tebrik etti. Yeni eğitim ve öğretim yılı münasebetiyle aile reislerine ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Bismillah

Hamd yüce Allah’a, salat ve selam Hazreti Peygamber (SAV)e, aline, ashabına ve kıyamete kadar onun yolunu takip edecek olanların üzerine olsun.

Onlar istemese de Allah Teala nurunu tamamlayacak. Kurdukları tezgâhları bir bir boşa çıkarıp onları kurdukları tuzaklar içinde helak edecektir. Bir süreliğine başarılı görünüp hakim olsalar da neticede akıbetleri zillet ve alçalma içerisinde yıkımdan başkası olmayacaktır. Bu da, Müslümanların Kur’an’a dönmeleri ve sünnete sarılmalarıyla gerçekleşecektir. Müslümanlar bütün hareket ve tepkilerini Kur’an ve Sünnetin gösterdiği istikamete göre tayin etmekle Allah’ın lütfü ve keremiyle büyük başarılara ve hayırlı neticelere ulaşacaklar.

Bugün İslam ümmeti büyük bir merhaleden geçmektedir. Yıllardır işgal ettikleri İslam coğrafyasında istedikleri gibi hareket eden, kuklaları vasıtasıyla istedikleri cinayetleri işleyen, Müslüman halklara aşağılık kültür ve ahlaklarını dayatıp Müslüman gençleri yozlaştırmaya çalışan, Siyonist işgalci çeteleri İslam dünyasının bağrına kör bir hançer gibi saplayan emperyalist istikbar dünyasının İslam dünyası üzerindeki bütün hesap ve planlarının yerle bir olmaya başladığı önemli bir merhaleye geçiyoruz inşallah.

2011 yılının başında tutuşan inkılap meşalesinin bugün Mısır’da Müslüman gençlerin Siyonist rejimin fitne ve casusluk yuvasını ele geçirmeleri gibi bir aşamaya ulaşması İslam dünyasındaki kıyam hareketinin yeni bir merhaleye girdiğini göstermektedir. Büyük bir cesaret ve direniş olgusuyla hareket ederek, bu ülkenin kalbine saplanan ve yıllarca Müslüman halkın acılar çekmesine sebep olan fitne ve casusluk yuvasını basıp ele geçirmelerinden dolayı Müslüman Mısır halkını kutluyoruz.

Müslüman alimler, aydınlar, yazarlar ve araştırmacılar yıllarca Siyonist işgalci rejimin ve yandaşlarının yaptıklarını her yerde yazıp dillendirmeye çalıştılar. Ancak ortaya konan teorinin pratiğe dökülmesi için imanlı, iradeli, cesaretli ve basiretli insanlara ihtiyaç vardı. Bu büyük vazifeye Mısırlı kardeşlerimiz öncülük etti. Rabbim onları hak yol üzerinde muvaffak ve muzaffer kılsın. Onların pratiğe geçirdiği bu büyük yürüyüşün istikbar güçlerinde derin sarsılmalara yol açtığına tanık oluyoruz. İnşallah bu büyük hareket dünya Müslümanlarına bir olgu, önlerinde açılan bir çığır, emperyalist ve Siyonist güçlerin bütün hesaplarını altüst edecek büyük akıma kılavuzluk yapacaktır.

Müslüman Mısır halkının ikinci adımı atıp Siyonist fitne ve casusluk yuvasını ele geçirmesiyle İslami kıyamın bu ikinci merhalesi Allah’ın izniyle kısa zamanda bütün İslam coğrafyasına yayılacak. Emperyalistlerin ve onların uzantılarının hiçbir engelleyici çabası bu hayırlı akımı durduramayacak ve mesirinden uzaklaştıramayacaktır. Müslüman Mısır halkı, yeni merhalenin habercisi olan bu eylemiyle İslam dünyasının başka alanlarına yerleşmiş Siyonistlere ait fitne ve casusluk yuvalarının yok edilmesinin zamanının geldiğini ilan etmektedir.

Müslüman milletlerin bu merhaleyi iyi değerlendirip vazifelerini hakkıyla icra ederek Siyonist rejimin fitne ve casusluk yuvalarını topraklarından çıkarmak için harekete geçeceklerine ve topraklarında bunların varlıklarına son vereceklerine inanıyoruz. İdareciler siyasi manevralarla engellemeye çalışsalar bile halkın direnci ve tepkisi önünde duramayacaklardır. Bu aşamadan sonra Müslümanların atacağı her adım kazanç getirecek ve İslam dairesindeki basiretli hareketler Müslüman halkların zaferiyle neticelenecektir inşallah.

Bir diğer konu ise, hem üniversite ve hem de orta öğretim okullarının açılması ve yeni bir eğitim öğretim döneminin başlangıcında bulunuyor olmamız hasebiyle Müslüman halkımıza, ailelere ve öğrenci kardeşlerime birkaç söz söylemek istiyorum.

Değerli anne ve babalar! Tatil döneminin sona ermesiyle birlikte okullar eğitime başladı. Üzerine titreyip büyük bir itinayla büyütmeye ve yetiştirmeye çalıştığınız çocuklarınız, evden çok daha farklı bir ortam olan okullara gidecekler. Burada her türlü insan ile yüz yüze gelecekler. İslami bir eğitim sistemi ve ortamı olmadığı için maalesef okullar, çocuklarımız için manevi açıdan birçok tehlikeyi barındıran mekânlar haline dönüşmüştür. Çocuklarınızın bu tehlikelerden korunmaları, kötülük ve kötülerden uzak durmaları ve zararlı çevrelerle beraber olmamaları için velilerine büyük görevler düşmektedir. Dersleri üzerinde durulduğu gibi kimlerle ilişki içinde olduklarına da dikkat edilmelidir. Çocuklar bu konuda gereği gibi bilgilendirilmeli ve yönlendirilmelidir. Çocuklar, içinde bulundukları çevrenin ve birlikte oldukları akranlarının tesirinde kalır, onlardan çok şey kaparlar. Bundan dolayı Mü’min ve salih öğrencilerle irtibatlandırılmaları, itikadı bozuk, namaz kılmayan ve kötü alışkanlıkları bulunan öğrencilerden de uzak kalmalarının sağlanması gerekir. Çocukların İslam dairesi içinde yetiştirilip büyütülmesi sorumluluğu günümüz şartlarında daha da zorlaşmış ve ağır bir yük halini almıştır. Dolayısıyla siz değerli anne ve babalar, bu konuda yoğun bir çaba ve gayret içinde bulunmalısınız.

Üniversiteli değerli kardeşlerim! Kiminiz geçmiş yıllarda üniversiteye girmiş, kiminiz de bu alana yeni adım atıyor olacaksınız. Üniversiteye adım atmakla çok farklı bir ortama giriyorsunuz. Birçok bölgeden, farklı kültür ve anlayıştan insanlarla aynı ortamda bulunacak, daha önce belki de hiç karşılaşmadığınız tipte insanlarla yüzleşeceksiniz. Bu, işin doğal yanıdır. Diğer yandan ise üniversiteler, uzun yıllardan beri bilinçli ve sistemli bir şekilde İslam’dan uzak, maddiyatçı, şehvetperest ve ateist zihniyetli kişilikler yetiştiren ortamlar haline getirilmeye çalışılmış ve halen de bu yönde büyük gayretler sarf edilmektedir. Bundan dolayı bu mekânlar inançsızlık ve Allah’a isyankâr bir kul olmak için elverişli ortamlardır. Daha doğrusu elverişli bir hale getirilmiştir. Ancak bu ortamlarda, inanç ve fikirden uzak, tamamıyla dünya şehveti peşinde koşanlar olmakla birlikte, Allah’a ve ahirete inanan, kulluk vazifelerini yerine getirmeye çalışıp ibadetlerini ifa eden Mü’min insanlar da bulunmaktadır ve Allah’a hamd olsun bütün karşıt faaliyetlere rağmen giderek çoğalmaktadırlar.

Her şeyden önce Allah’a ve ahirete iman ettiğinizi ve Müslüman bir kişiliğe sahip olduğunuzu, dolayısıyla sorumluluk taşıdığınızı unutmayın. Sizleri yaratan, sağlık ve afiyet veren, akıl, zekâ, kabiliyet ve kudret veren Allah’ın emirlerine uyma ve nehiylerinden sakınma göreviniz vardır. Bir yere gelmişseniz, sıhhat ve afiyetiniz yerinde ise, anlama, kavrama ve yapabilme imkânınız varsa bu, Rabb-ül Alemin’in bir lütfu ve keremidir. Bütün bunlar küçük bir hastalık ile gidebilir. Onun için Rabbimizin istediği bir kul olmak ve O’nın razı olacağı şekilde hareket etmenin asıl hedef olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız. Bu, dünya ve ahiretinizin selametine, kendinize, anne babanıza, kardeşlerinize, dostlarınıza, akrabalarınıza ve halkınıza faydalı olmanıza vesile olur.

Mutlaka programlı olmalısınız. Kendinizi yetiştirmek için yoğun bir çaba harcamalı, bu doğrultuda bolca kitap okumalısınız. Sizi, Rabbinizle sürekli irtibatlı kılacak ve bu bağı güçlendirecek ibadetlerinizi ihmal etmeyin. Farzlarla birlikte, sünnete sarılın, her biri kötülüklere karşı koruyucu birer kalkan görevi gören nafilelere önem verin ve gücünüz oranında bunları çoğaltın. Mutlaka imanlı ve salih kişilerle birlikte olmaya çalışın. Harama götüren ortamlardan uzak durun. Yalnız bile kalsanız, sizinle aynı inancı, düşünceyi ve fikirleri paylaşmayan insanlarla birlikte olmayın. İslami görünüp, Müslümanlardan çok İslam düşmanlarının safında yer alan, müstekbirlere ve işgalcilere karşı mücadele eden Müslümanlara buğz edip Amerikancı İslam’ı savunan, gayri İslami düşünce ve sistemlerle uzlaşı içinde bulunan kişi ve gruplardan uzak durun. Mealcilikten, tekfircilikten, akılcılıktan ve ırkçılıktan kaçının. Rabbim, dini ve davası üzerinize kalbinizi ve ayaklarınızı sabit kılsın, hepinize sıhhat, afiyet versin. Rabbim, İlminizi artırsın, hilminizi arttırsın zihninizi açsın.

Allah’a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizi dualarınızdan mahrum etmeyin.

Kardeşiniz Edip GÜMÜŞ

Diger Basliklar
   HİZBULLAH REHBERİ MUHTEREM EDİP GÜMÜŞ'ÜN GÜNDEMDEKI KORONA VİRÜS DEĞERLENDİRMESİ
   HİZBULLAH REHBERİ MUHTEREM EDİP GÜMÜŞ'TEN 17 OCAK MESAJI
   HİZBULLAH REHBERİ EDİP GÜMÜŞ'TEN MEHMET YAVUZ İÇİN TAZİYE MESAJI
   HİZBULLAH REHBERİ EDİP GÜMÜŞ'TEN MUHAMMED MURSİ İÇİN TAZİYE MESAJI
   ŞEHADETİNİN 19. YILINDA ŞEHİD REHBER'İ RAHMETLE YÂD EDİYORUZ
   HİZBULLAH REHBERİNİN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
   HİZBULLAH REHBERİNDEN SEYDA M.SAİD VAROL İÇİN TAZİYE MESAJI
   ŞEHADETİNİN 18. YILINDA ŞEHİD REHBER'İ RAHMETLE YÂD EDİYORUZ
   HİZBULLAH REHBERİNİN KURBAN BAYRAMI MESAJI
   HİZBULLAH REHBERİ MUHTEREM EDİP GÜMÜŞ'TEN BAYRAM MESAJI
   MUHTEREM EDİP GÜMÜŞ'TEN 17 OCAK MESAJI
   MEDRESE–İ YUSUFİYE'DEN BİR MAZLUM DAHA HAKKA YÜRÜDÜ
   CEMAAT REHBERİ'NDEN KURBAN BAYRAMI MESAJI
   HİZBULLAH REHBERİ EDİP GÜMÜŞ'TEN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
   BİR MUALLİM VE BİR GÖNÜL ADAMI AYTAÇ BARAN
   SENİ ÖZLEM VE RAHMETLE ANIYORUZ MEHMET ABİMİZ!
   ŞEHADETİNİN 16. YILINDA ŞEHİD REHBERİ RAHMETLE YÂD EDİYORUZ!
   MÜSLÜMANLARIN BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUKLARI BÜYÜKTÜR
   ŞEHİT REHBER'İN 15. ŞEHADET YIL DÖNÜMÜ MESAJI
   HİZBULLAH REHBERİ'NDEN KURBAN BAYRAMI MESAJI
İlan ve Mesajlar
 
 
 
Şehid Rehber
Şehidlerin Hayatı
Savunmalar
Manifesto


K. Dilinden Hizbullah


Anasayfa | Videolar | Arama | Siteyi Öner | Mobil | İletişim | Yukarı Git