MUHTEREM EDİP GÜMÜŞ'TEN 17 OCAK MESAJI

Bismillahirrahmanirrahim

“Müminler içinde Allah’a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.” (Ahzab: 23)

Şehadetinin 17. Sene–i devriyesinde Şehid Rehberimizi rahmetle yad ederken, başta Şehid Rehberimiz olmak üzere tüm İslam şehidlerine Rabbimizden rahmet ve mağfiret diliyoruz.

Şehit rehberimizle birlikte 20 yıl koştuk, koşuşturduk. Onun şehadetinden sonra da 17 yıldır yolumuza devam ediyor, İslam davasına hizmet etmeye çalışıyoruz.

Allah’a hamd olsun ki bugüne kadar itikat ve düşünce noktasında vasat ve mutedil duruşumuzu muhafaza ettik, Allah’ın izniyle bundan sonra da bu tutumumuzu muhafaza edeceğiz. 37 yıllık mücadele sürecinde şehit rehberin öncülüğünde çıktığımız bu yolda, ilk günkü inancımız, düşüncemiz ve bakış açımız ne ise bugün de aynıdır. Kur’an’a, sünnete, ashaba, selef–i salihîne, İslam kültür külliyatına, çağdaş İslam davetçilerine ve ümmete bakışımız ilk gün ne idiyse şimdi de odur. Buna hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu istikametimizi muhafaza etmemiz için Rabbimizden yardım diliyoruz. Bu kabilden kardeşlerimize bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyoruz.

Müslümanları tekfir etmeyi, mezhebi dinin önüne çıkarmayı, din yerine mezhebe davet etmeyi ve Müslümanlar arasındaki ihtilafları gündeme getirip kaşımayı fitne olarak görüyoruz.

Milli menfaatlerine, “İslam ve Müslümanları savunma” kılıfını giydirenlerin duruşlarını tasvip etmiyoruz.

Saadet asrından günümüze kadar İslam davasına hizmet etmiş bütün İslam âlimlerinin düşüncelerini ve İslam kültür külliyatını bir tarafa atıp kendi düşüncelerini öne çıkarmayı ve insanları buna davet etmeyi de fitne olarak görüyoruz.

Bütün kardeşlerimizin bu konularda dikkatli olmalarını, ahiretin hesabını çokça yapmalarını ve doğru istikamet konusunda asla taviz vermemelerini tavsiye ediyor ve bekliyoruz.

Kur’an, sünnet, ashab, selef–i salihîn, İslam kültür külliyatı ve çağdaş İslam davetçilerini iyi okumalı, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da istikametimizi korumalıyız. Bu şekilde başta şehit rehber olmak üzere diğer tüm şehidlerimizin açtıkları bu hayırlı kapıyı açık tutmaya çalışmalıyız.

On yedinci şehadet yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha başta Şehid Rehberimiz olmak üzere tüm İslam şehidlerini rahmet ile yâd ediyor, uğruna feda oldukları aziz İslam’ın hâkim olduğu, Müslümanların güven ve adalet içerisinde yaşadığı bir dünyayı görmeyi nasip etmesini diliyoruz. Ayrıca şehid, muhacir ve zindan ehli kardeşlerle ve aileleriyle birlikte ahirette Peygamber Efendimizin Havz–ı Kevser’i başında buluşmayı Cenab–ı Erhamürrahimin’den niyaz ediyoruz.

Kardeşiniz Edip Gümüş


GERİ  
      Masaüstü Görünümü