HİZBULLAH REHBERİ EDİP GÜMÜŞ'TEN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a, salat ve selam Hz. Muhammed Mustafa’ya, âline, ashabına ve kıyamete kadar O’nun sünnetine tabi olanların üzerine olsun.

Bu yıl da Ramazan ayının günlerinden, gecelerinden ve özellikle de Kadir gecesinin bereketinden istifade ettirip bayramın sevincini bizlere yaşatan Rabbime hamd ediyorum. İslam âleminin bayramını tebrik ediyor, bu bayramın, İslam ümmeti için zaferlere gidecek yolların açılmasına vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 

 Şehid aileleri ve çocuklarının, bir ömürdür zindanlarda sabır ve metanet örneği gösteren kardeşlerimizin ve ailelerinin, uzun süredir sevdiklerinden ayrı ve uzak diyarlarda yaşayan muhacir kardeşlerimizin ve ailelerinin, fitnenin kol gezdiği münkerat ortamlarında gecelerini gündüzlerine katarak insanlarımızın hidayeti için çalışan kardeşlerimizin ve ailelerinin bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbimden, hepsinin mükâfatını kendi katından hesapsız olarak vermesini niyaz ediyorum.

Eşlerinin şehadet ve tutuklamalarından sonra çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan ve onları ortamın fitnesinden koruyup babalarının geride bıraktıkları İslami cemaate neferler yetiştirmek için her türlü fedakârlığı gösteren bacılarımın bayramlarını hasseten tebrik ediyor, kavli ve fiili dualarında bizleri anıp davalarının zaferi için niyazda bulunmalarını istiyorum.

Bundan sonraki dönemin; zindandaki kardeşlerimizin ailelerine kavuştuğu, muhacirlerin yeniden yurtlarına döndüğü, dava yolunda saflarımızı muhkem kılıp birlikte mücahede ettiğimiz bir dönem olmasını Rabbimden diliyor ve niyaz ediyorum. Tutuklu kardeşlerimle beraber hac veya umre seferlerini lütfetmesini yüce Mevla’mdan diliyorum. Tutuklu kardeşlerimiz ile şehit ve tutuklu aileleri bizim en değerli emanetlerimiz ve azizlerimizdirler. Onları gözetip muhafazada tutmak, hiçbir konuda sıkıntıya maruz bırakmamak en büyük hedef ve gayemizdendir. Tutuklularımız ile şehit ve tutuklu ailelerini ihmal etmenin, Allah’ın bizlerden yüz çevirmesine sebep olacağı inancını taşımaktayım. Kusur ve eksikliklerine rağmen kardeşinizi dualarınızdan eksik etmemenizi istiyorum.

Muhacerette bulunan kardeşlerimizden özellikle çocuklarını ortamın kötülüklerine terk etmemelerini, muhafaza etmelerini, onları davanın sahipleri olarak yetiştirmelerini istiyorum. Sizler, bütün dünyalıklarınızı ayaklar altına alarak davanız uğruna her şeyinizi feda ettiniz. Bu denli fedakârlık göstermiş kardeşlerimin çocuklarını nefis ve şeytan ortamına terk etmeyeceğine inanıyor ve diliyorum.

Doksanlı yıllarda babaları şehit düşmüş ve tutuklanmış çocuklarımızın çoğu şu anda belki evlenmiş veya evlilik çağındadır. Bu kardeşlerimizin de babalarının davalarını sımsıkı sarılmalarını,  kardeşlerine ve annelerine sahip çıkmalarını dileyerek özel olarak bayramlarını kutluyorum.

Ramazan ayının manevi ikliminden istifade edip oruç, namaz ve zekât gibi farizaları eda etmekle arınmaya çalışıp İslami dava yolundaki mücahede ile kullukta zirveye tırmanmaya çalışan bütün kardeşlerimin bayramı milat kabul edip bir taraftan İslam’ı okuyarak daha donanımlı bir hale gelmeye çalışırken diğer taraftan da fedakârlıkta ve gayrette en doruklara çıkmanın uğraşı içinde olmayı Rabbimize taahhüt etmelerini diliyorum. Şuana kadar göstermiş olduğumuz çalışma performansımızın, ifsat edilen toplumun ıslahına yetmediği hepimizin malumudur. O zaman çalışma tempomuzu daha çok katlamamız, gecemizi gündüzümüze katarak ihlas ve takva ile daha çok çalışmamız gerektiğini belirtmek isterim.

Müslümanların nefsi, şahsi ve milli çıkarlarını ön plana çıkarmaktan kaynaklanan ihtilafları, kavgaları, savaşları neticesinde, İslam toprakları düşman sürülerinin istilasına uğramış, Müslüman toplulukların emperyalist güçler tarafından soykırıma tabi tutulmalarına neden olmuştur. Bu duruma bütün bir İslam ümmeti olarak şahit olmaktayız. Müslüman fert, cemaat ve idarecilerin kendi konumlarına göre bu durumdan mesul olduklarının bilinmesi gerekir. Bu kötü gidişatın önüne geçmek için bütün gücümüzle seferber olmazsak, bu bize çok daha pahalıya mal olacaktır.

Rabbimden, Müslümanların birbirlerinin kanlarını dökmekten vazgeçmeleri, ittihat ve uhuvvet içerisinde,  kuvvetlerini toplayıp kâfirlere karşı bir olmaları için vesileler yaratmasını niyaz ediyorum.

Kardeşiniz Edip Gümüş


GERİ  
      Masaüstü Görünümü