BİR MUALLİM VE BİR GÖNÜL ADAMI AYTAÇ BARAN

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin! Bilakis (onlar) diridirler, fakat siz anlayamazsınız.” (Bakara: 154)

Günümüzün Mus’ab bin Umeyr’lerinden olan Aytaç Baran’ın şehadetinin sene–i devriyesini idrak etmiş bulunmaktayız. Aziz şehidimize, Rabbimizden engin bir rahmet ve hesapsız bir mükâfat diliyoruz.

Yukarıdaki ayeti kerimenin mana ve mefhumunu Şehid Aytaç’ın şehadetinde ayan beyan gördük. Gece gündüz demeden gençlerden oluşturduğu ders halkalarıyla İslami tedrisat yapan, gençlerin etrafında pervaneler gibi dönen Aytaç’ın şehadetinden sonra bütün gençler ona talebe oldu, ondan şehadet dersini aldı ve aziz davaları uğrunda mücadele vermek için daha büyük bir azim ve kararlılığa büründüler. Sadece gençler değil, hepimiz onun şehadet dersinin talebeleri olduk.  

Küfür ve tuğyan güçlerinin Cemaat üzerine acımasızca geldiği, mensuplarını ve özellikle de gençleri sindirip davanın saflarından uzaklaştırmak için her türlü sinsi plan ve desiseleri devreye soktukları, Müslümanların işkence odalarında en vahşi işkencelere maruz bırakıldığı bir dönemde Aytaç, gençlerimiz şeytana ve dostlarına yem olmasın, imanları muhafazada olsun, davanın saflarında en küçük bir kırılma olmasın diye gece gündüz çırpındı, etrafında gençlerden halkalar oluşturdu. Dolunayın bir parçası olan yüzündeki tebessümleri gençlerin çehrelerinde yerini buldu.

Şehit Aytaç kardeşlerine hep şunu haykırıyordu; “Açılıp kapanan gözleriniz olduğu halde eğer bu aziz İslam davasında kırılmalar meydana gelir ve düşmanın darbeleri karşısında –Allah göstermesin– güçsüzleşirse, Allah katında kendimizi müdafaa edecek bir mazeretimiz olmayacaktır.” Gelen darbeler karşısında kendini siper edip uğrunda pak kanını akıttığı aziz davasını daha bir muhkem kılmak için dava adamına yakışır örnek bir mücadele azim ve kararlılığını gösterdi.

Genç kardeşlerimize Şehid Aytaç’ı kendilerine örnek almalarını tavsiye ediyoruz. Küfür ve tuğyanın gençlerin imanına musallat olduğu, onları şeytana asker yapmak için her türlü entrika ve oyuna başvurduğu, münkeratın her tarafı sardığı bu dönemde, Şehid Aytaç gibi gençlere yönelip onların etraflarında pervaneler gibi dönmelerini, gençleri Kur’an ve Sünnet talebeleri yapmak için gecelerini gündüzlerine katarak çalışmalarını istiyoruz. Gençlerden oluşturacağınız her bir ders halkası, şeytan ve dostlarını daha bir umutsuzlaştıracak, Rabbimizi daha bir razı edip üzerimize sabır ve Nusret–i ilahinin boşalmasına vesile olacaktır. Hedefiniz, Allah’ın izniyle başta aileniz, akrabalarınız olmak üzere çevrenizde, sokağınızda, mahallenizde ve bütün bir toplumda var olan hemen her genci ders halkalarınıza katmaya çalışmak olsun.

Bütün şehitlerimizin şehadet yıl dönümlerinde ziyaret edildiği gibi Şehid Aytaç’ın şehadet yıldönümünde de kardeşlerin onun kabrini ziyaret edip ahitlerini yenilemelerini, bıraktığı gençlere sahip çıkıp daha büyük bir kararlılık ve azimle davaları etrafında muhkem saflar oluşturacaklarına dair sözleşmelerini istiyoruz. Şehidimize selamlarımızı iletmekle birlikte davamızın daha da büyüyüp muhkemleştiği, güçlü irademizi muhafaza edip faaliyetlerimizi sürdüreceğimizin müjdesini versinler.

Bu duygular içinde başta Şehid Rehberimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onlara olan bağlılığımızı tekrar ifade etmek istiyoruz.   

Kardeşiniz Edip Gümüş


GERİ  
      Masaüstü Görünümü