HİZBULLAH BASIN BÜROSUNDAN KAMUOYUNA

Allah’ın adıyla!

Siyonist işgal rejimi, pervasızca İslami değerleri ayaklar altına almakta ve Müslümanların kutsallarını barbarca çiğnemektedir. Siyonistler Mescid–i Aksa’ya necis postallarıyla girerek Kur’an’ı Kerim’in hürmetini çiğneyip barbarlıklarına bir yenisini ekledi.

Değişik münasebetlerle belirttiğimiz gibi, Siyonist rejim bu cüret ve pervasızlığını İslam ümmetinin içinde bulunduğu tefrikadan ve Müslüman halklara musallat olmuş liderlerin ihanetinden almaktadır.

Siyonist Rejim ne zaman İslami mukaddesata ve Müslümanlara yönelik bir vahşet sergilese, buna karşılık Müslümanlar da sokaklara dökülüp protesto yürüyüşleri, basın açıklamaları yapmakta ve Siyonistleri kınamaktadırlar. Ancak üzülerek ifade edelim ki olay bittikten sonra herkes normal hayatına dönmekte ve Siyonist işgalcileri gündemlerinden çıkarmaktadır. Siyonist Rejimin barbarlıklarına karşı yapılanlar, protesto yürüyüşleri ve kınamalarla sınırlı kaldığı müddetçe arzulanan neticeyi vermeyecektir.

Süre gelen etkinliklerle beraber Müslüman halklar yaşadıkları ülke hükümetlerine ciddi baskı yapmalı, Siyonist Rejim ile başta askeri olmak üzere siyasi ve ekonomik ilişkilerin kesilmesini sağlamalıdırlar. Ayrıca Siyonist rejime karşı mücadele veren direniş hareketlerine askeri, siyasi ve ekonomik her türlü destek verilmelidir.

 Siyonist terör rejimiyle siyasi veya ekonomik ilişkilerde bulunan resmi veya sivil tüm kurum ve kuruluşlar deşifre edilip onlara karşı engelleyici tepkiler geliştirilmelidir. En önemlisi, Müslümanlar içinde bulundukları dağınıklıktan ve Siyonistlerin cüretkârlığından ibret alarak bir araya gelmeli ve güç birliği yapmalıdırlar.

Tüm duyarlı Müslümanları bu konuda göreve davet ediyor, bizim de üzerimize düşeni yapacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Davamızın sonu Allah’a hamd etmektir.

HİZBULLAH BASIN BÜROSU


GERİ  
      Masaüstü Görünümü